Valikko

Kirkon työpaikat mukaan kehittämään suomalaista työelämää Euroopan parhaaksi

27.9.2013

Seurakuntien laaja osallistuminen työelämän kehittämiseen on tärkeää. Näin linjaa Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) yhteistyölupauksessaan, jota se on valmistelemassa kansallista työelämän kehittämisstrategiaa toteuttavalle Työelämä 2020-hankkeelle.

Kirkon työmarkkinalaitoksen tarkoituksena on tukea seurakuntien kehittämistyötä. Se aikoo kirkon muiden työelämätoimijoiden kanssa muun muassa käynnistää työantajia ja työpaikkojen kehittäjiä kokoavan yhteistyöverkoston. Lisäksi tavoitteena on organisoida seurakuntien toimintaa tukeva ohjelma, jossa huomioidaan seurakuntien toimintojen uudelleen organisoimisen tarve ja rakennemuutos.

Yhteistyöllä tuloksia

”Meidän on päästävä yhdessä seurakuntien johdon ja henkilöstön kanssa työstämään sitä, mitä muun muassa seurakuntarakenteen muutos ja tiukentuva taloudellinen tilanne tarkoittavat työn tekemisen ja osaamisvaatimusten kannalta,” toteaa työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala.

Hän toivoo, että hanke tarjoaisi mahdollisuuksia tunnistaa onnistumisia, joita voitaisiin jakaa ja hyödyntää koko kirkon sektorin parhaaksi.

Kaikki Työelämä 2020-hankkeen toimijat antavat yhteistyölupauksen. Niiden avulla Työelämä 2020 -hanke voi koota eri toimijoiden työelämän kehittämiseksi tekemää työtä yhteen. Yhteen hiileen puhaltamisella varmistetaan, että suomalainen työelämä on Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Se on hankkeen taustalla olevan työelämän kehittämisstrategian visio. Tavoitteena on työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin sekä työn tuottavuuden parantaminen. Keskiössä on työpaikoilla tehtävä niiden omiin lähtökotiin perustuva kehittämistyö.

Laajassa yhteistyössä toteutettavaa Työelämä 2020 -hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi siinä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Akava, Suomen Yrittäjät, VATES-säätiö, Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus ja Tekes. Syksyn aikana toimijaverkosto laajentuu entisestään