Valikko

EDUNVALVONTA /

Vuosiloma

Vuosiloma

 Hengellisen työn viranhaltijan täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija on ollut töissä vähintään 14 työpäivää tai vähintään 3/4 säännönmukaisista työpäivistä. Lisäksi edellytetään, että yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt lomaan oikeuttavana kalenterikuukautena vähintään 16 kalenteripäivää.

 Peruskäsitteet

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso.

Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy.

Lomakausi on 2.5. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi.

Vuosilomapäiviä ovat ansaitut vuosilomapäivät, jotka kuluvat annettaessa vuosilomaa

Vuosiloma-aika on vuosilomaksi määrätty ajanjakso, johon voi sisältyä vuosilomapäivien lisäksi muitakin päiviä.

Erääntynyt ja erääntymätön vuosiloma: Vuosiloma erääntyy pidettäväksi lomanmääräytymisvuoden päättyessä 31.3. Tämän ajankohdan jälkeen annettava vuosiloma on erääntynyttä vuosilomaa. Sellainen vuosiloma, josta maksetaan lomakorvaus ennen sen erääntymistä tai joka annetaan eräissä poikkeustapauksissa vuosilomana jo ennen sen erääntymistä 31.3., on erääntymätöntä vuosilomaa.

 Loman pituus

Vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan tai palvelussuhteen pituuden mukaan työpäivinä.

1) Viranhaltijan vuosilomapäivien määrä on taulukon 1 mukainen, kun hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta.

Taulukko 1    

Täydet lomanmääräy-tymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Lomapäivien määrä

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

38

 

 2) Viranhaltijan vuosilomapäivien määrä on taulukon 2 mukainen, kun palvelussuhde asianomaisessa seurakunnassa on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden tai vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa on kertynyt vähintään 3 vuotta.

Taulukko 2

Täydet lomanmääräy-tymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Lomapäivien
määrä

3

5

7

9

12

15

18

20

22

24

26

29

 

 

3) Muissa tapauksissa viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti:

 

Taulukko 3

Täydet lomanmääräy- tymiskuukaudet

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

Lomapäivien
määrä

2

4

5

7

9

10

13

15

17

19

21

23

 

Vuosiloman ajankohdan määrittäminen

Vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että se sijoittuu ja vähintään 65 % lomasta pidetään lomakaudella 2.5.- 30.9.

Jos vuosilomaa on vähintään 23 päivää, osa lomasta voidaan antaa talvilomana varsinaisen lomakauden ulkopuolella.

Työtehtävien kausiluonteisuuden tai muun vastaavien työtehtävien vuosittainen sijoittumiseen vaikuttavan perustellun syyn vuoksi voidaan vuosiloma antaa pidettäväksi edellä poikkeavasti. Loma on annettava kuitenkin viimeistään lomavuotta seuraavana kalenterivuonna ennen syyskuun loppua.