Valikko

EDUNVALVONTA /

Työaikakokeilut

Työaikakokeilut

KIRKON HENGELLISEN TYÖN TYÖAIKAKOKEILUT

Moduulityöaikakokeilu on mahdollista ottaa käytöön paikallisella sopimuksella.

Työaikakokeilulla selvitetään työajan soveltuvuutta hengellisen työn viranhaltijoiden työhön. Kokeilut ovat osa kirkon työaikatyöryhmän työskentelyä kirkon työ- ja vapaa-aikamääräysten kehittämiseksi.

Työaikakokeilujen tarkoitus ja tavoitteet

-       työ- ja vapaa-ajan selkeämpi erottaminen

-       työssä jaksaminen

-       työn tuloksellisuuden parantaminen ja työn selkiyttäminen

-       työn tasapuolisuus eri viranhaltijoiden välillä

-       työn selkeämpi etukäteissuunnittelu

-       esimiehen ja viranhaltijan yhteistyön edistäminen