Valikko

EDUNVALVONTA /

JUKOn kanta lomarahojen vaihtamiseen

JUKOn kanta lomarahojen vaihtamiseen

JUKO suhtautuu lomarahojen vaihtamiseen edelleen kriittisesti eikä suosittele lomarahavapaiden käyttöä säästötoimenpiteenä. Lomarahan vaihtoa vapaaseen tarjotaan usein sillä perusteella, että lomaraha olisi jokin ylimääräinen palkanosa. Näin ei ole, vaan lomaraha on osa palkkaa.

Pääsääntönä on, että viikon lomautus tai palkaton vapaa tulee viranhaltijalle/työntekijälle edullisemmaksi kuin viikon lomarahavapaa. Jos lomautus/palkaton vapaa/lomarahavapaa on viikkoa pidempi, kannattaa ottaa huomioon lomautustapauksissa 5 vuosittaisen omavastuupäivän jälkeen maksettava ansiopäiväraha. Tällöin lomautusvaihtoehto on viranhaltijan/työntekijän kannalta huomattavasti lomarahavapaata parempi.

Palkaton virkavapaa / lomautus vähentää palkkaa 1/31 jokaiselta seitsemältä päivältä viikossa.
Lomarahavapaa vähentää palkkaa 1/21 viideltä päivältä viikossa.

Esimerkki:
Oletetaan henkilö, jolla on 2500 €:n palkka ja hän on tilanteessa A viikon lomautettuna ja tilanteessa B viikon lomarahavapaalla.

A-vaihtoehdossa häneltä vähennetään palkasta 7/31 eli 564,50 euroa.
B-vaihtoehdossa häneltä vähennetään palkasta 5/21 eli 595,24 euroa.

Lomarahavapaassa työntekijä menettää siis 5,4 % enemmän ansiotaan. Lisäksi hän ei ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen, kuten lomautuksessa. (Lomautettu työttömyyskassan jäsen voi saada ansiosidonnaista korvausta 343,35€ viikolta. Laskelma perustuu ansiopäivärahalaskurin arvioon.)

Lomautus on työnantajan yksipuolinen toimenpide, jossa palkanmaksu on keskeytetty ja viranhaltijat/työntekijät on vapautettu kaikkien työhön kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Työtä, josta on lomautuksen ajaksi vapautettu ei tule tehdä.

Työnantaja ei voi käyttää lomautusta automaattisena ”rangaistuksena” niille, jotka eivät vapaaehtoisesti vaihda lomarahojaan vapaaksi. Työnantaja voi lomauttaa viranhaltijan/työntekijän taloudellis-tuotannollisilla perusteilla määräajaksi, jos viranhaltijan/työntekijän työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muuta työtä tai koulutusta uusiin tehtäviin. Oikeuskäytännössä on katsottu, että työn vähenemistä vastaa myös työn tarjoamisen edellytysten väheneminen esim. rahan puute. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon, että sen tulee olla olennaista. Kustannussäästön tulee olla merkittävä ja auttaa työnantajaa selviytymään taloudellisista vaikeuksista ennen kuin sen perusteella voidaan lomauttaa.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yt-menettely on käynnistettävä, jos työnantaja harkitsee henkilöstön lomauttamista. Menettelyä aloitettaessa ei siis ole vielä tehty päätöksiä, vaan työnantaja vasta suunnittelee henkilöstön lomauttamista.

Lomarahan vaihtoon liittyviä ohjeita ja laskureita löytyy esimerkiksi täältä. Määräykset palkan maksamisesta kalenterikuukautta lyhyemmältä ajalta löytyvät KirVESTES:n 15 pykälästä (palkaton vapaa/lomautustilanteet).