TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

Ajankohtaista

Kirkko käynnistää hankkeen innovoimaan toimintamalleja ja käytäntöjä työttömyysongelman ratkaisemiseksi. Työryhmän kokoonkutsujana on Helsingin piispa Irja Askola
Kirkon neuvottelukunta käsitteli kirkon sektorin kilpailukyky neuvottelutulosta ja päätyi hylkäämään esityksen. Neuvottelukunta totesi, että se ei voi hyväksyä, että hengellisen työn viranhaltijan työmäärää lisätään työnantajan määräämällä tavalla vuosittain 24 tunnilla lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä tai kokonaisia päiviä. Esitykseen kuului, että kokonaisia työpäiviä voitaisiin lisätä vain yksi jokaiselle vuosikolmannekselle.
Kilpailukykyneuvottelujen pullonkaulaksi on muodostumassa työajan lisääminen. – Emme voi hyväksyä esityksiä, jotka lyhentäisivät vuosilomaa, sillä julkisella sektorilla lomilla on kompensoitu yksityistä sektoria matalampia palkankorotuksia ja nyt leikataan lomarahoja kolmivuotisella määräaikaisella sopimuksella. Palkansaajanäkemyksen mukaan työaikaa voidaan lisätä pidentämällä päivittäistä tai viikoittaista työaikaa. Näin muistutti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen tänään pidetyssä liittokokouksessa.
Sture Fjäder (58) jatkaa Akavan puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden. Fjäder valittiin jatkamaan tehtävässään liittokokouksessa tiistaina 24. toukokuuta 2016. Hän on toiminut Akavan johdossa vuodesta 2011 alkaen.
Akava aloittaa Akava Asia -nimisen kampanjan, jonka aikana se nostaa keskusteluun koulutukseen, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen liittyviä teemoja. Kampanjan tavoitteena on saada koulutuspolitiikan päättäjät ymmärtämään osaamisen merkitys Suomen menestykselle ja tekemään sen mukaisia valintoja ja päätöksiä.