TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

Ajankohtaista

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli virkojen kelpoisuusehtoja 13.12.2016 kokouksessa. Kuluvan vuoden aikana Kirkon työmarkkinalaitos on valmistellut varhaiskasvatuksen-, nuorisotyön-, diakonia-, lähetys- ja perheneuvojan sekä perheneuvonnan johtajan virkojen kelpoisuusehtoja. KiT:n esitys oli nimekesidonnainen.
Akavan hallitus tyrmää jyrkän yksimielisesti eläkeindeksin muutoksen, jota koskeva kansalaisaloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn torstaina. Keskiviikkona kokoontunut Akavan hallitus muistuttaa, että eläkeindeksin muutos hyödyttäisi kaikkein eniten hyvätuloisimpia eläkeläisiä. Suurimpia häviäjiä olisivat pienituloiset naiset sekä etenkin nuoret, jotka ovat nyt aloittamassa työuraansa.
KNT on antanut lausunnon kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan koskevasta kelpoisuusehdoista. Lausunto pyyntö tuli JUKOn kautta ja on tehty yhteistyössä Diakoniatyöntekijöiden liiton kanssa.
"Kirkko ja kunta toimivat yhteistyössä alueilla, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun", sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kirkon ja Tulevaisuuden kunta -reformin tapaamisessa Helsingissä 16. marraskuuta.
Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt seurakunnille yleiskirjeen jossa käsitellään mm. työajan pidentämistä 24 tunnilla, kirkon luottamusmiessopimusta ja kirkon yhteistoimintasopimusta. Yleiskirjeessä on myös ohjeita paikalliseen sopimiseen. JUKOn näkemyksen mukaisesti Kilpailukykysopimuksen eli Kiky-sopimuksen mukainen hengellisen työn viranhaltijoiden 24 tunnin työajan lisäys tulee ensisijaisesti hoitaa lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä työnantajan määräämällä tavalla normaaleina työpäivinä.