TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

 

 

TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ITSEÄSI UNOHTAMATTA

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT on kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä toimivien ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi opiskelevien liitto.

Liitto vaikuttaa kristillisen kasvatuksen virkojen ja aseman vahvistamiseen kirkossa.

Ajankohtaista

KNT on antanut lausunnon kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan koskevasta kelpoisuusehdoista. Lausunto pyyntö tuli JUKOn kautta ja on tehty yhteistyössä Diakoniatyöntekijöiden liiton kanssa.
"Kirkko ja kunta toimivat yhteistyössä alueilla, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun", sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kirkon ja Tulevaisuuden kunta -reformin tapaamisessa Helsingissä 16. marraskuuta.
Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt seurakunnille yleiskirjeen jossa käsitellään mm. työajan pidentämistä 24 tunnilla, kirkon luottamusmiessopimusta ja kirkon yhteistoimintasopimusta. Yleiskirjeessä on myös ohjeita paikalliseen sopimiseen. JUKOn näkemyksen mukaisesti Kilpailukykysopimuksen eli Kiky-sopimuksen mukainen hengellisen työn viranhaltijoiden 24 tunnin työajan lisäys tulee ensisijaisesti hoitaa lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä työnantajan määräämällä tavalla normaaleina työpäivinä.
Kirkko käynnistää hankkeen innovoimaan toimintamalleja ja käytäntöjä työttömyysongelman ratkaisemiseksi. Työryhmän kokoonkutsujana on Helsingin piispa Irja Askola
Kirkon neuvottelukunta käsitteli kirkon sektorin kilpailukyky neuvottelutulosta ja päätyi hylkäämään esityksen. Neuvottelukunta totesi, että se ei voi hyväksyä, että hengellisen työn viranhaltijan työmäärää lisätään työnantajan määräämällä tavalla vuosittain 24 tunnilla lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä tai kokonaisia päiviä. Esitykseen kuului, että kokonaisia työpäiviä voitaisiin lisätä vain yksi jokaiselle vuosikolmannekselle.