Valikko

KNT mukana Taimiteossa nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta

19.5.2020

Kärsämäelle istutetaan 9000 taimea ja 4,6 hehtaaria Akava-metsää. Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen 14 jäsenliittoa ovat tänä kesänä lähteneet mukaan Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamalliin.

Akava-metsää istutetaan kesäkuun alussa yhteensä 4,6 hehtaaria Kärsämäelle Pohjois-Pohjanmaalle, Silosaaren vanhalle turvetuotantoalueelle. Tämä tarkoittaa lähes 9000 taimea. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret ja monelle kesätyö on elämän ensimmäinen.

Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Toimintamallin tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä ja lisätä tällä tavalla hiilinieluja Suomeen. Uusia puita syntyy tuolla tavoitteella yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta.

4,6 hehtaarin kokoisen Akava-metsän istuttaminen työllistää 20 nuorta. Koko Taimiteko-toimintamallin kautta töitä saa tänä kesänä noin 250 yhdeksäsluokkalaista. Monelle kesätyö on elämän ensimmäinen, ja siitä maksetaan nuorille urakkapalkkaa. Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

-Akava haluaa tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden avulla pitkän aikavälin tavoitteena on, että Suomi voisi saavuttaisi hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä ennen kaikkea päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen. Taimiteko on konkreettinen tapa olla mukana lisäämässä hiilinieluja. On hienoa, että voimme tällä tavalla tukea myös nuorten työllistymistä. Nyt koronakriisin aikaan se on entistäkin tärkeämpää, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

Akavan liitoista Taimiteko-toimintamallissa ovat mukana Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

-KNT lähti mukaan Taimiteko-hankkeeseen, koska se on liiton arvojen mukainen hanke. Se on konkreettinen teko elämän ja luomakunnan kunnioittamisesta. Samalla siinä luodaan nuorille mahdollisuus osallistua yhteisön rakentamiseen omalla panoksellaan sekä kasvamaan vastuunottoon lähimmäisistä ja luomakunnasta, sanoo toiminnanjohtaja Arja Lusa

Organisaatioiden lisäksi myös yksityishenkilöt voivat tänä vuonna osallistua Taimitekoon. Kuka tahansa voi tehdä taimitekoja ja pienikin osallistuminen auttaa. Taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole enää vuosikymmeniin olleet aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Istutukset ovat pääasiassa metsäkuusta. Mäntyä istutetaan turvesuoalueille.

-Taimiteko on hyvä teko niin nuorten työllistymisen kuin ilmaston puolesta. Meille 4H:ssa on tärkeää, että Akavan kaltainen toimija ja sen jäsenliittoja on lähtenyt isoin joukoin tukemaan nuorten kesätyöllistymistä sekä suomalaisen hiilinielun kasvattamista. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on järjestömme ytimessä, ja Taimiteon avulla voimme tukea nuorten metsäsuhdetta myös tulevaisuudessa, sanoo Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

 

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Aja Lusa, KNT. arja.lusa@knt.fi, 044 595 8562

 

Mukana olevien liittojen yhteystiedot:
palvelupäällikkö Jaana Ignatius, Akava, jaana.ignatius@akava.fi, 040 700 2225

 

Lisätiedot Taimiteko ja 4H:

kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen, Suomen 4H-liitto ry, tarja.anttonen@4h.fi, 044 783 0305

www.taimiteko.fi

www.4h.fi

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. www.akava.fi

Akavan ilmastolinjaukset https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/akavan-ilmastolinjaukset/