Valikko

Kirkon yhteisöverotulot supistuivat voimakkaasti viime vuonna

14.8.2013

Kirkon saamat verotulot supistuivat 2,8 prosenttia viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Verotulot olivat yhteensä olivat 960 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotilityksiä kertyi 862 (+0,8 %) miljoonaa euroa. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta oli 98 miljoonaa euroa, jossa laskua on 26,3 prosenttia edellisvuodesta.

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroa keskimäärin 208 euroa jäsentä kohti. Edellisvuonna määrä oli 205 euroa. Kirkollisverotulot vähenivät 123 seurakunnassa ja kasvoivat 188 seurakunnassa.

Alin kirkollisveroprosentti 1,0 oli pääkaupunkiseudun sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymissä. Kahdeksalla seurakunnalla oli korkein 2,0 prosentin suuruinen kirkollisveroprosentti. Määrä aleni yhdellä vuoden ainoa veronalennuksen myötä. 37 seurakuntaa korotti kirkollisveroprosenttia. Määrä oli toiseksi suurin 30 vuoteen. Verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli koko kirkossa 1,4 prosenttia.

Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta vuosina 2007 ja 2008 oli 1,75 prosenttia. Vuoden 2009 alusta alkaen jako-osuus nostettiin 2,55 prosenttiin. Korotus oli tilapäinen ja se päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 jako-osuus oli 2,3 prosenttia.

Evankelis-luterilaisen kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on jaettu seurakuntien kesken vuodesta 2006 alkaen siten, että puolet tuotosta jaetaan seurakuntien kesken kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa ja puolet yhteisöveron maksajien ja työpaikkojen alueellisen jaon mukaan.

Kirkon saaman yhteisöveron tuoton supistumiseen vaikutti sekä jako-osuuden pieneneminen että talouden taantuma.