Valikko

Kirkko mukana työllisyys- ja kasvusopimuksessa

30.8.2013

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelema työllisyys- ja kasvusopimus tuo palkansaajille ensimmäisen sopimusjakson ensimmäisen vuoden aikana 20 euron ja toisen vuoden aikana 0,4 %:n palkankorotukset.

 Sopimuksen voimantulo edellyttää, että liittotason neuvotteluissa saavutetaan seuraavan 8 viikon kuluessa riittävä kattavuus sopimukseen sitoutumisesta. Sopimuksen syntyessä ensimmäisen sopimusjakson pituus kirkon sektorilla olisi yhteensä 22 kuukautta ja kestäisi 31.1.2016 asti. Lisäksi sopimukseen sisältyy toinen sopimusjakso, joka päättyisi virka- ja työehtosopimusosapuolten päättämänä ajankohtana 1.11.2016-31.1.2017.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle lisäämällä työllisyyttä, tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä tasapuolisesti sekä parantamalla yritysten menestymismahdollisuuksia globaalissa kilpailussa. Sopimuksen tarkoituksena on samalla lisätä taloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuutta sekä varmistaa kustannuskilpailukyvyn parantumisen ja työllisyyden kasvun toteutuminen mahdollisimman tasapuolisella tavalla.

Sopimukseen sisältyy muun muassa työeläkeuudistuksesta neuvotteleminen syksyyn 2014 mennessä työurien pidentämiseksi, lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen helpottamista sovitellun päivärahan uudistuksella vuoden 2014 alusta sekä työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen vuoden 2014 alusta. Lisäksi käynnistetään eräitä työelämää koskevia selvityksiä.