Valikko

Vastavalmistuneiden työllistymistä tuettava jo opintojen aikana

6.9.2013

Akavan opiskelijoiden mielestä työurakeskustelussa huomio tulisi kiinnittää opintojen nopeuttamisesta niihin opiskelijoihin, joilla on vaikeuksia työllistyä valmistumisen jälkeen. Näkemystä tukee Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus vastavalmistuneiden työllistymisensä.

– Opintoaikoihin liittyvä keskustelu perustuu osittain virheellisiin käsityksiin, joita toivomme tämän tutkimuksen korjaavan, sanoo Akavan opiskelijoiden varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen.

 

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan opintojen aikaisella työnteolla on hyvin vähän vaikutusta valmistumisnopeuteen. Sen sijaan erityisesti opintojen loppuvaiheen työnteolla on merkittävä vaikutus työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

 

– Työuria pidennetään parhaiten tunnistamalla ne opiskelijat, joilla on vaikeuksia päästä työelämään ja antamalla heille tukea. Tähän tarvitaan moniammatillista yhteistyötä korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden, TE-toimistojen sekä mahdollisesti mielenterveyspalveluiden ja opintopsykologin kesken, Pulkkinen toteaa.

 

Akavan opiskelijoiden mielestä nuorisotakuu voi korkeasti koulutetuilla toteutua vain, jos TE-toimistot ja korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä.

 

– Opiskelijat joutuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle jo ennen kortistoon kirjautumista. Jos asiaan herätään vasta silloin, ollaan pahasti myöhässä, Pulkkinen huomauttaa.