Valikko

Piispainkokous hyväksyi oppaan monikulttuurisiin kirkollisiin perhejuhliin

11.9.2013

Piispainkokous hyväksyi oppaan monikulttuurisiin kirkollisiin toimituksiin ja perhejuhliin. Oppaan taustalla on tarve laatia ohjeistusta yhteisiin perhejuhliin, joihin osallistuu myös toiseen uskontoon kuuluvia.

Monikulttuurisia tilanteita voi ilmetä esimerkiksi hautaan siunaamisen, lapsen kasteen, avioliiton siunaamisen tai perheen nuoren rippikoulun yhteydessä. Esimerkiksi avioliiton siunaamista pyytävän pariskunnan toinen osapuoli voi olla buddhalainen ja toinen kristitty.

Oppaan ohjeita voi soveltaa myös kristityn ja uskonnottoman yhteisen juhlan järjestämisessä.

Opas perustuu ekumeeniseen uskontoteologiaan, joka pitää periaatteinaan kristillistä rakkautta ja vieraanvaraisuutta.

Toisesta uskontoperinteestä lähtöisin olevia elementtejä ei oppaassa sinänsä määritellä kristilliselle uskolle vieraiksi, vaan näitä voi harkiten myös lainata erityistapauksissa. Kirkon perinteet ovat aina muotoutuneet kulttuurisessa kontekstissa.

Opas korostaa, että tapauskohtaisen harkinnan tulee noudattaa kirkkomme järjestystä. Monikulttuuristen sovellusten paikka on siksi siellä, missä käsikirja antaa mahdollisuuden vaihtoehtoisiin toimintatapoihin kuten esimerkiksi johdantosanat, vapaamuotoiset rukoukset ja valinnaisen musiikin.

Työryhmän puheenjohtajana toimi piispa Matti Repo ja sihteerinä piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. Opas toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.