Valikko

Kirkko on mukana nuorisotakuun talkoissa: Nuoriin kannattaa satsata juuri nyt

23.10.2013

Kirkolle ja sen seurakunnille nuorten syrjäytymisen ehkäisytyö on osa luonnollista toimintaa. Vuosittain kirkko ohjaa varoja lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön noin 330 miljoonaa euroa. Kirkon kasvatustyössä toimii kaikkiaan 4000 ammattilaista. Seurakunnat palkkaavat kesätöihin vuosittain noin 4 000 nuorta.

Kirkon erityisnuorisotyö tukee hallitusohjelmaan sisällytettyä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Ratkaisuja etsitään esimerkiksi siihen, miten tunnistetaan tuen tarve, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista, ja miten työvoimapalvelut saadaan kattamaan nuorten yhteiskuntatakuun haasteet. Tähän työhön kirkolla on tarjota erityisnuorisotyön ammattilaisten osaamista. Kirkolla on myös kattava vapaaehtoistyöntekijöiden verkosto.

”Kirkko on ehdottomasti nuorisotakuutalkoissa mukana. Tätä työtä on tehty ja halutaan tehdä pitkäjänteisesti. Vahvistamme koko ajan työtä osallisuuden puolesta ulkopuolisuutta vastaan kaikkien seurakuntalaisten ja työntekijöiden osalta”, Kirkkohallituksen asiantuntija Mikko Mäkelä kiteyttää.
 
Kirkon erityisnuorisotyö verkostoituu ja toimii yhdessä vapaaehtoisten, kolmannen sektorin ja yhteiskunnan eri palvelujärjestelmien kanssa.
 
Saapas auttaa, opastaa ja partioi
 
Palveluoperaatio Saapas on evankelis-luterilaisen kirkon yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto, jota toteutetaan etsivän työn menetelmin.  Saappaan tavoitteena on tarjota nuorisotyön palveluja myös niille nuorille, jotka viettävät aikaansa jossakin muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä.
 
Saapas toimii keskustelukumppanina, avun antajana ja opastajana, siellä missä nuoret aikaansa viettävät. Saappaan toimintaan kuuluu esimerkiksi säännöllinen katupartiointi. Festivaaleilla Saappaan toimintaa hallitsee ensiapupainotteinen työskentely. Lisäksi Suomi24-palvelussa toimii netti.saapas. Sen toimintaa toteuttavat koulutetut vapaaehtoiset sekä toiminnasta vastaavat työntekijät. Valtakunnallisesti Saappaan toimintaa koordinoi Nuorten Keskus ry.
 
Piispa Irja Askola haastaa aikuiset kuuntelemaan kaikenlaisia nuoria
 
Helsingin piispa Irja Askola on mukana meneillään olevassa Nuorille NYT! -kampanjassa. Hän muistuttaa, että nuoriin kannattaa satsata juuri nyt.
”Kaikenlaisia nuoria kannattaa kuunnella, sillä heiltä voi oppia.”  Ylen tuottamalla kampanjavideolla piispa esittää kysymyksen: ”Mitä sinä voisit tehdä? Tule mukaan!”
 
 
Lisätietoja:
Asiantuntija Mikko Mäkelä, Kirkkohallitus p. 040 439 1968, mikko.makela@evl.fi