Valikko

Maksuvaikeudet eivät ole este kirkon jäsenyydelle

18.12.2013

Veronmaksukyvyn heikkeneminen on yleisin peruste vapautukseen kirkollisverosta.

Syinä maksuvaikeuksiin voivat olla esimerkiksi työttömyys, sairaus tai elatusvelvollisuus. Vapautuksen perusteena voi olla myös se, että veron perintä olisi kohtuutonta, tai muu erityinen syy.

Jos kunnallisverosta myönnetään vapautus, saa vastaavan vapautuksen automaattisesti myös kirkollisverosta.

Jos vapautusta haetaan vain kirkollisverosta, asian ratkaisee seurakunta. Kirkollisverosta voi anoa täydellistä tai osittaista vapautusta samoilla perusteilla, joilla valtion ja kunnan viranomaiset voivat myöntää vapautuksen valtion- ja kunnallisveron osalta. Tätä anotaan evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoneuvostolta. (Kirkkolaki, luku 15, 3§)