Valikko

Seurakunnat arvioivat päätöstensä vaikutuksia lapsiin

9.1.2014

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille on laadittu ohjeet, joiden avulla toimintaa ja päätöksiä voi arvioida lasten edun näkökulmasta. Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa sekä kehittää seurakunnan työskentelykulttuuria lapsilähtöisempään suuntaan. Kirkkohallituksen laatima ohjeluonnos on kokeilumateriaali, josta voi antaa palautetta.

”Miten kirkkotilat sisustetaan? Aloitetaanko jouluhartaus lasten päiväuniaikaan? Saavatko lapset ja nuoret vaikuttaa toiminnan suunnitteluun? Seurakuntien työssä tehdään päivittäin ratkaisuja, joilla on vaikutuksia lasten turvallisuuteen ja osallisuuteen”, toteaa ohjetyöryhmän puheenjohtaja Pekka Asikainen.

Lapsivaikutusten arviointi koskee kaikkea seurakunnan toimintaa ja hallintoa, ei ainoastaan lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsivaikutusten arviointi ei sido seurakuntaa yksittäisissä päätöksissä, mutta se ohjaa huomioimaan lasten ja nuorten etua ja kuulemaan heidän mielipiteitään. Lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita.

Päätöksenteossa otetaan huomioon lasten ja nuorten näkemyksiä

Seurakunnille suositellaan, että työntekijöiden tai luottamushenkilöiden joukosta nimetään lapsiasiahenkilö, joka seuraa hallinnollista päätöksentekoa. Hän arvioi, mitkä käsiteltävistä asioista vaikuttavat lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Tällä hetkellä lapsiasiahenkilöitä on seurakunnissa nimetty jo noin 150. Arjen toimintaan liittyvissä päätöksissä arvioinnin tekee työntekijä osana omaa työtään.

Mikäli päätöksellä on vaikutuksia lapsiin ja nuoriin, eri ratkaisuvaihtoehtoja tulee punnita olemassa olevan tiedon perusteella ja kartoittamalla lasten, nuorten ja perheiden näkemyksiä. Pienten lasten näkemyksiä voidaan koota esimerkiksi sadutusmenetelmällä tai taidetyöskentelyjen avulla.

”Tarkoitus on tarjota keinoja lasten ja nuorten näkökulman huomioimiseen, ei valmiita ratkaisumalleja”, Asikainen painottaa.

”Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen ja huomioimisen tulisi olla pysyvä osa seurakunnan toimintakulttuuria. Lapsilla on jo Jeesuksen esimerkistä nouseva erityisasema kirkossa, ja aikuisten vastuulla on huolehtia siitä, että heidän äänensä tulee kuulluksi.”

Nyt valmistunut ohjeistusluonnos liittyy kirkolliskokouksen aloitteeseen lapsivaikutusten arvioinnista kirkon toiminnassa ja hallinnossa. Taustalla on myös YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä Suomen lainsäädäntö lasten ja nuorten tarpeiden ja toivomusten huomioimisesta. Lapsivaikutusten arviointia ollaan tuomassa myös kirkon säädöspohjaan.

Ohjeistus lapsivaikutusten arvioinnille Sakasti.evl.fi-palvelussa:
Suomeksi: sakasti.evl.fi/lavaohjeistus
Ruotsiksi viikolla 3: sacrista.evl.fi/bkainstruktioner

Lisätiedot: Pekka Asikainen, apulaisjohtaja, Kirkon kasvatus ja perheasiat, pekka.asikainen@evl.fi, p. 050 330 8510

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät Jyväskylän Paviljongissa 14.–16.1. Päivät järjestetään jo 60. kerran.
Lapsivaikutusten arviointiin liittyvä työskentely Entä jos lapsi tai nuori on subjekti? ke 15.1. klo 09.00–10.45.