Valikko

Seurakuntavaalien 2014 vaalikeräystuotot lasten ja nuorten koulutukseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

23.5.2014

Keräyksen kohteena ovat lasten ja nuorten koulutus ja syrjäytymisen ehkäiseminen Suomessa ja kehitysmaissa.

Syksyn seurakuntavaalien vaalikeräyksen järjestävät yhdessä Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Pipliaseura.

Vuoden 2014 vaalien julkisuuskampanjan teemana on Usko hyvän tekemiseen. Teeman kautta kerrotaan siitä hyvästä työstä, jota seurakunnat tekevät. Vaalien yhteydessä järjestetään ympäri Suomea Hyvän tekemisen toreja, joita keräyksen järjestäjät ovat olleet suunnittelemassa ja tulevat toteuttamaan.

Keräyksen kohteena ovat lasten ja nuorten koulutus ja syrjäytymisen ehkäiseminen Suomessa ja kehitysmaissa. Kirkkopalvelujen osuus keräystuotosta käytetään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Suomessa. Suomen Lähetysseuran osuus tuotosta ohjataan Lasten Pankin kautta lasten ja nuorten koulutusta tukeviin hankkeisiin ulkomailla. Myös Kirkon Ulkomaanavun osuudella rahoitetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä kehitysmaissa. Suomen Pipliaseuran osuudella keräystuotosta rahoitetaan lukutaitohankkeita kehitysmaissa.

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on isänpäivä 9.11. Ennakkoäänestys toteutetaan 27.─31.10.2014.