Valikko

Seurakuntarakenteiden kehittämishankkeen painopiste siirtyy muutoksen tukeen

16.9.2014

Täysistunto hyväksyi seurakuntarakenteiden kehittämishankeen 2012-2016 päivitetyn hankesuunnitelman. Kehittämishankeen tehtävänä on valmistella kirkon paikallistason kokonaisuus sekä edistää ja tukea uudistuksen toteutusta. Uuden rakenteen kehittämisen ja sen käyttöönottoon liittyvien valmistelujen lisäksi hankkeessa tuetaan meneillään olevia rakennemuutoksia.

Kun päätökset kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutoksista on kirkolliskokouksessa tehty, hankkeen painopiste siirtyy rakennemuutosten käytännön toteuttamisen tukemiseen. Siihen asti pyritään eri keinoin ylläpitämään ja vahvistamaan seurakuntien muutosvalmiutta.
 
Tähän asti seurakuntarakenteiden kehittämishankkeessa on keskitytty seurakuntien kuulemiseen, uuden rakennemallin kehittämiseen, mallin edellyttämään säädösvalmisteluun ja uudistuksen vaikutusten arviointiin. Jatkossa painopiste siirtyy muutoksen tukeen. Seurakuntia pyritään tukemaan uudistuksen suunnitteluvaiheessa, valmisteluvaiheessa ja toteutusvaiheessa.

Muutostuen valmistelu ja toteuttaminen on tehty ja tehdään yhteistyössä Kirkkohallituksen eri osastojen ja hiippakuntien kanssa. Muutostuen toimenpiteet kanavoidaan pääsääntöisesti hiippakuntien kautta.