Valikko

Vihkimysviralla pyyhittiin pöytää - tiskirättejä kirkolliskokoukselle

30.10.2019

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry jakaa kirkolliskokoukselle tiskirättejä, jotta edustajilla olisi oikeat välineet pöytiensä pyyhkimiseen.

KNT haluaa kampanjalla tuoda esiin kirkon ylimmille päättäjille huolensa arvostuksen kokemisesta kasvatus- ja nuorisotyössä. KNT on erittäin pettynyt jo neljä vuosikymmentä velloneeseen diakonaatti-keskusteluun ja sen viimeisimmän selvityksen lopputulemaan.

-Tuntuu kurjalta, että meidän kirkossamme nuorisotyön ääni sivuutetaan paitsi hallinnossa, myös ihan jokapäiväisessä työssä, toteaa Ilkka Kalliokoski, KNT:n puheenjohtaja.

Keväällä 2019 tehdyn jäsentutkimuksen mukaan arvostusta ei koeta etenkään kirkkotyönantajan ja luottamushenkilöiden toimesta, mutta myös kirkkoherroilla on parantamisen varaa. Erityistä huolta KNT kantaa kirkon kasvatuksen ja nuorisotyön työntekijöiden puolesta. KNT:n jäsentutkimuksessa työpaikan vaihtamista kuluneen 12 kuukauden aikana jaksamissyistä kertoo harkinneensa jopa 44% vastanneista. Vastauksissa painottuu kokemus siitä, että nuorisotyötä arvostetaan juhlapuheissa, mutta käytännön työelämässä se ei juurikaan näy.

-Viime vuosina kirkon nuoriso- ja kasvatustyöhön on kohdistunut toimia, jotka saa hälytyskellot soimaan: kelpoisuusehtoja oltiin heikentämässä 2016, kirkkojärjestyksestä haluttiin poistaa se ainoa maininta nuorisotyönohjaajasta, seurakuntien säästötoimet ovat kohdistuneet eniten kasvatustyön virkoihin ja nyt viimeisimpänä tämä diakonaatti-asia, toteaa Arja Lusa KNT:n toiminnanjohtaja.

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry haluaakin herättää keskustelua kirkon kasvatustyön tulevaisuudesta ja pitää selvänä, että työelämäarvostusta tulee kehittää. Arvostuksen kokeminen auttaa kestämään pirstaleista työnkuvaa, saa työntekijän tehokkaammaksi ja voimaan paremmin.

Tiskirättejä jaetaan kirkolliskokousviikolla 6.11.2019 Turun kristillisellä opistolla: tiskirätti on maatuva, joten sen voi kompostoida. Tiskirätti maatuu puolessa vuodessa, joten se ei jää pyörimään diakonaatin tapaan vuosikausiksi nurkkiin.

 

Lisätietoa ja haastattelut

Arja Lusa, toiminnanjohtaja  arja.lusa@knt.fi, 044 5958562

Ilkka Kalliokoski, puheenjohtaja puheenjohtaja@knt.fi, 040 5471888

Tero Fleminch, asiamies tero.fleminch@knt.fi, 0445958566