Valikko

EDUNVALVONTA /

Sopimustoiminta

Sopimustoiminta

Kirkon työntekijöiden palkat määräytyvät Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Kirkossa on kaksi palvelussuhdemuotoa, työsopimus- ja virkasuhde. Työsopimussuhteeseen palkatut työntekijät kuuluvat työsopimuslain ja virkasuhteessa olevat kirkon virkasuhdelainsäädännön piiriin. Työsopimussuhteeseen kirkon hengelliseen työhön palkatut ovat yleensä määräaikaisia kesätyöntekijöitä. (Katso Opiskelijan työsuhdeopas)

Nuorisotyöntekijät ovat kirkon hengellisen työn tekijöitä, jotka palkataan seurakunnissa virkasuhteeseen. Tämä merkitsee samalla työajattomuutta. Työajattomuus on määritelty kirkon työaika-asetuksella 1998/83. Hengellisen työn viranhaltijalla tarkoitetaan uskonnollisia toimituksia suorittavia viranhaltijoita ja välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekeviä viranhaltijoita.