Valikko

JÄSENYYS /

Tietoa palkanlaskijoille

Tietoa palkanlaskijoille

KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN ASIANTUNTIJAT KNT RY:N VUODEN 2017 JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ JA TILITYS

 

Työnantaja perii jäsenmaksut palkasta

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu, että kaikki seurakunnat perivät ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessaan olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittävät ne ammattiliitolle.Työntekijä valtuuttaa valtakirjalla työnantajansa perimään ammattiyhdistyksen jäsenmaksun ja maksamaan sen ammattiyhdistykselle.

 

Jäsenmaksun suuruus ja perintä 2017

Vuonna 2017 Kasvatuksen ja Nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n jäsenmaksu on 1,5 % kuukausittain maksettavista kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Lomarahasta jäsenmaksua ei kuitenkaan peritä.

 

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää jäsenmaksut tilille Nordea FI49 1555 3000 1120 79.

Jäsenmaksut tulee tilittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. KNT:n liittonumero on 910. Osastonumeroita ei ole.

 

Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommallakummalla seuraavista menettelyistä:

 

Vaihtoehto 1

Kaikki KNT:n jäsenmaksut maksetaan työnantajakohtaista viitenumeroa käyttäen ja palkansaajakohtainen erittely lähetetään konekielisessä muodossa TYVI-aineistona TYVI-operaattoreiden välityksellä. 

 

Vaihtoehto 2

Tilitettävät jäsenmaksut maksetaan jäsenten henkilökohtaisia viitenumeroita käyttäen. Tätä maksutapaa käytettäessä selvitysluetteloita ei pidä lähettää linkin kautta, koska silloin jäsenmaksut kirjautuvat jäsenelle kahteen kertaan. Uusille työntekijöille työnantajan tulee pyytää viitteet liiton toimistosta.

 

Jos jäsenmaksujen perinnästä tai tilityksistä on kysyttävää, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton toimistoon Ruth Kähköseen puh. 044 595 8566 tai jasenpalvelu(at)knt.fi. 

 

Säännöllinen jäsenmaksutilitys varmistaa työntekijän jäsenyyden, työttömyysturvan ja jäsenetujen säilymisen.