Valikko

VALTUUSTOVAALIT

Valtuustovaalit 2022


Yhteyshenkilöitä alueittain

ENSIMMÄINEN KERTA VAATII HYVÄÄ VALMISTAUTUMISTA

KNT:n valtuustovaalit pidetään 21.-28.3.2022. Vaaleilla valittu valtuusto päättää jäsenen kannalta tärkeimmistä liiton asioissa: jäsenmaksuista, liiton strategiasta, valitsee liiton puheenjohtajan ja hallituksen. Olet varmaan yhtä mieltä siitä, että ei ole aivan samantekevää, kuka näitä päätöksiä on tekemässä. Olisitko se sinä?

Tulevat valtuustovaalit järjestetään ensimmäistä kertaa, koska nykyinen valtuusto valittiin viimeisessä vuosikokouksessa vuonna 2017. KNT:ssa ei ole valtuustovaaliperinnettä. Koko järjestelmä ja vaalikulttuuri on luotava alussa saakka.

Valtuustovaalit ovat jäsenen asia. Jäsenet valitsevat keskuudestaan valtuutetut äänestyksen kautta. Ammattiliitto on yhdistys, jossa jäsendemokratia toimii vaalien kautta. Jokaisella jäsenmaksua maksavalla jäsenellä on äänioikeus. Liiton toimiston rooli on luoda tekninen toimintaympäristö vaaleille. Vaalit tullaan toteuttamaan sähköisesti, kun sähköpostin kautta jäsenille lähetetään äänestyslinkki. Hyvää vaaleihin valmistautumista on pitää huoli siitä, että jäsenrekisterissämme on sinun toimiva ja käyttämäsi sähköpostiosoite. Vaalikelpoisia ovat varsinaiset jäsenet, joiden jäsenmaksut on maksettu vuoden 2021 loppuun saakka.

KNT:n vaaleissa on käytössä listavaali. Ehdokkaiden etsintä on alkamassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Sinä hyvä jäsen mietit, olisitko sinä ehdokkaana vaaleissa. Jos vastasit kyllä. Keskustele siitä kahden muun jäsenen kanssa. Jos hekin ovat kiinnostuneita ehdokkuudesta, perustakaa oma valitsijayhdistys. Antakaa sille nimi ja lähtekää keräämään lisää ehdokkaita. Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan kolme KNT:n jäsentä. Heistä yksi valitaan vaaliasiamieheksi. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä voi toimia ilman, että on itse ehdokkaana. Hän voi olla myös ehdokkaana. Vaaliasiamies on henkilö, joka toimittaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan ja ehdokaslistan vaalitoimikunnalle 14.2.2022 mennessä.

KNT:n valtuustovaaleissa vaalipiiri on koko maa. Jäsen voi äänestää ketä tahansa minkä tahansa valitsijayhdistyksen ehdokasta. KNT säännöillä on turvattu, että yksi jäsen jokaisesta hiippakunnasta saa edustajan valtuustoon.

Hallitus valitsi huhtikuun kokouksessa vaalitoimikunnan. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Koivisto ja jäseniksi Risto Luukkanen, Jyrki Kiukkonen ja Jari Kovalainen. Vaaleista voi kysyä valtuutetuilta ja vaalitoiminnan jäseniltä.

Tutustu äänestys- ja vaaliohjeeseen, jossa kerrotaan vaalien järjestämisestä.

Perehdy miten valitsijayhdistys perustetaan.

 

Mistä valtuutettu päättää?

Miten paljon aikaa ja työtä valtuustotyö vaatii?

Mitä sinulle on merkinnyt olla mukana valtuustossa?

Miksi kannattaa lähteä ehdokkaaksi?