Valikko

VALTUUSTOVAALIT /

Äänestäminen

Äänestäminen

KNT:n valtuustovaaleissa 2022 äänioikeus on jokaisella varsinaisella jäsenellä, joka on hoitanut jäsenmaksusaatavat vuoden 2021 loppuun saakka. (Äänioikeutta ei ole opiskelija- ja eläkeläisjäsenillä.)

Äänestystä varten jokaiselle varsinaiselle jäsenelle lähetetään tieto äänioikeudesta KNT:n jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiin. Samassa viestissä äänioikeutettu saa myös äänestyslinkin, jonka kautta äänestäminen tapahtuu.

 

Muistilista äänestäjälle: