Valikko

JÄSENYYS /

Vakuutukset

Vakuutukset

KNT tarjoaa jäsenetuna matka- ja matkatavaravakuutuksen vakuutusyhtiö AIG:n kautta. Jäsenkortti toimii vakuutustodistuksena ja siitä löytyvät tarvittavat vakuutusyhtiön yhteystiedot.

Vakuutetut ja edunsaaja:

Vakuutettuja ovat kaikki alle 70-vuotiaat jäsenet. Vakuutettuja ovat myös alle 18-vuotiaat lapset ja lapsenlapset heidän matkustaessaan vakuutetun mukana.

Vakuutuksen voimassaoloaika ja -alue

Vakuutus on voimassa vapaa-ajan matkoilla kaikkialla maailmassa. Vakuutus ei ole voimassa vakuutetun ollessa työmatkalla, matkalla opiskelun takia tai matkustaessa edellä mainittuun rinnastettavan asian takia. Ulkomaanmatkoilla vakuutus on voimassa, kun matka kestää enintään 90 päivää. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutus päättyy tällaisen matkan osalta 90 päivän kuluttua siitä, kun matka vakuutetun kotimaasta alkoi.

Kotimaan matkoilla vakuutus on voimassa, kun matka kestää enintään 14 pv. Jos matka kestää yhtäjaksoisesti kauemmin, vakuutus päättyy tällaisen matkan osalta 14 päivän kuluttua siitä, kun matka alkoi. Vakuutetun kotimaassa vakuutus on voimassa silloin, kun vakuutettu matkustaa vähintään sadan  (100) kilometrin etäisyydelle linnuntietä mitattuna vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.

Matkatavaravakuutus

Vakuutuksesta korvataan vakuutusmäärään saakka vakuutetun matkalle mukaansa ottamien ja matkalla hankkimien tavanomaisten matkatavaroiden ja jäljempänä mainittujen asiakirjojen vahingoittuminen tai menetys, joka on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Tavanomaisella matkatavaralla tarkoitetaan mukana kulkevaa ja mukana seuraavaa käyttöesinettä. Korvattavia asiakirjoja ovat passi, henkilöllisyystodistus, ajokortti ja ajoneuvon rekisteriote sekä maksu- ja automaattikortti. Näiden asiakirjojen osalta korvauksena suoritetaan korttien uusimiskustannukset. Matkatavaroiden osalta vakuutus on voimassa kotimaassa vain, kun matkatavarat varastetaan tai kun ne häviävät kuljetusyhtiön haltuun luovutettuina.