Valikko

LIITTO /

Hallitus

Hallitus

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 
  • Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja muut hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. 
  • Yksi henkilö voi toimia joko hallituksen jäsenenä enintään kolme peräkkäistä kautta tai puheenjohtajana enintään kolme peräkkäistä kautta. 
  • Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, joita voi valita myös hallituksen ulkopuolelta. 
  • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä. 
  •  Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen jäsenet (varajäsen):

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi, ellei toisin ole mainittu. (*:llä merkittyjen osoite muotoa etunimi.sukunimi@nuorikirkko.fi)

 

 

Ilkka Kalliokoski
puheenjohtaja 2019-2020
040 547 1888
puheenjohtaja(at)knt.fi

 

 

Jussi Maasola, varapuheenjohtaja 2019  (Sauli Paavilainen)

 

Ann-Mari Karlsson (Jukka Jylhä)

Jari-Pekka Nyyssönen (Maire Kuoppala)

Tarmo Marjamäki (Timo Havukainen)

Mirja Kietäväinen (Mika Ahjosaari)

Anna Kärri (Anu Pelkonen)

 

opiskelijahallituksen puheenjohtaja

Mila Kotala (Krista Lyyranen)

opiskelijat(at)knt.fi