Valikko

Kirkon ohjeet vaitiolovelvollisuudesta antavat turvaa seurakuntalaiselle

1.12.2011

Kirkkohallitus on päivittänyt ohjeistuksen kirkon työntekijän ja luottamushenkilön vaitiolovelvollisuudesta.

Kirkkohallitus on päivittänyt ohjeistuksen kirkon työntekijän ja luottamushenkilön vaitiolovelvollisuudesta. Aika puhua – aika vaieta – Rippisalaisuus ja vaitiolovelvollisuus kirkossa -julkaisu päivitettiin ensisijaisesti lainsäädännön muutosten vuoksi.
Nyt julkaistuun versioon lisättiin julkisuudessa ja seurakuntien työssä esillä olleita kysymyksiä vaitiolovelvollisuudesta.

”Julkaisussa kuvataan miten vaitiolovelvollisuus toteutuu kirkossa. Opas kirkastaa muun muassa kirkkolain ja muiden lakien vaikutusta kirkon työhön, erityisesti vaitioloa sekä ilmoitus- ja todistamisvelvollisuutta koskevissa vastuissa. Lisäksi julkaisussa määritellään ripin, yksityisen sielunhoidon ja muun auttamistyön rajoja”, kertoo Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden koulutussihteeri Tero Pulkkinen.

Vaitiolovelvollisuus ei estä kirkkoa toimimasta uhrin hyväksi
Seurakunnat ovat kiinnostuneita vaitiolovelvollisuusohjeista. Aihe on jatkuvasti esillä seurakuntien toiminnassa ja tarvitsee toistuvaa päivittämistä.
"Vaitiolovelvollisuus ei ole koskaan estänyt kirkkoa toimimasta yhtä aikaa sekä ripin ja sielunhoidon luottamuksellisuuden edellyttämällä tavalla että mahdollisten tai jo tehtyjen rikosten tai väärintekojen uhrien hyväksi. Kirkko ei jätä käyttämättä mahdollisuuksia suojella ihmistä", toteaa kirkon kriminaalityön työalasihteeri Sami Puumala Kirkkohallituksesta.
”Ripissä ja siihen rinnastuvassa yksityisessä sielunhoidossakin tulee kehottaa rikoksen tekijää itse ilmoittautumaan viranomaisille, vaikka hänen saamansa synninpäästö onkin Jumalan edessä anteeksiannon väline. Armon kokemisen tulee johtaa totuudellisuuteen ja oikeisiin tekoihin. Uhriksi tai väärinkäytöksen kohteeksi joutunutta voidaan auttaa rippisalaisuutta murtamatta, koska rippisalaisuuteen sisältyy uhrin suojelun velvoite. Suojelumahdollisuutta on monissa erityislaeissa parannettu entisestään ja siten myös seurakunnalla on viranomaisena mahdollisuus auttaa”, Puumala jatkaa.