Valikko

JÄSENYYS

Jos olet jo liiton jäsen, mutta työnantajasi vaihtuu, niin on ensisijaisen tärkeää, että ilmoitat siitä liiton toimistolle jäsentietojen päivityksen kautta TAI sähköpostilla: jasenpalvelu(a)knt.fi. 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä päätoimisena toimiva, siihen valmistunut tai valmistumassa oleva 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaava tutkinto.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kirkon nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon opiskelija.

Liitolla voi olla kannatusjäseniä ja eläkeläisjäseniä. Kannatus-, eläkeläis- ja opiskelijajäsentä ei voi valita liiton hallintoelimiin. Opiskelijahallituksen puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnöolo-oikeus valtuustossa ja puheenjohtajalla liiton hallituksessa. Liitto voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi liiton tarkoitusperien edistämisessä erityisesti ansioituneita henkilöitä.

Jos olet jo liiton jäsen, mutta työnantajasi vaihtuu, niin on ensisijaisen tärkeää, että ilmoitat siitä liiton toimistolle jäsentietojen päivityksen kautta TAI sähköpostilla: jasenpalvelu(a)knt.fi.