Valikko

JÄSENYYS

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kristillisessä kasvatus-, opetus- tai sosiaalityössä päätoimisena toimiva, siihen valmistunut tai valmistumassa oleva 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on vähintään ammattikorkeakoulu- tai vastaava tutkinto.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kirkon nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon opiskelija.

Liitolla voi olla kannatusjäseniä ja eläkeläisjäseniä. Kannatus-, eläkeläis- ja opiskelijajäsentä ei voi valita liiton hallintoelimiin. Opiskelijahallituksen puheenjohtajistolla on puhe- ja läsnöolo-oikeus valtuustossa ja puheenjohtajalla liiton hallituksessa. Liitto voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi liiton tarkoitusperien edistämisessä erityisesti ansioituneita henkilöitä.