Valikko

EDUNVALVONTA

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT on korkeasti koulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan jäsenliitto. Akavan organisaatiossa edunvalvonnan neuvottelutoimintaa hoidetaan kolmella tasolla, keskusjärjestö Akavan, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja liittojen toimesta.

Akavan tehtäviin kuluvat talous- ja tulopolitiikka, yhteiskuntapolitiikka, verotus, sosiaalipolitiikka, koulutus, työvoima- ja eläkepolitiikka, kansainväliset suhteet ja aluetoiminta.

Neuvottelujärjestö JUKOlla on kirkon sektorin neuvotteluoikeudet. JUKOn nimeämät neuvottelijat neuvottelevat kirkon virka- ja työehtosopimuksista ja virka- ja työehtosopimuslainsäädännöstä muiden kirkon sektorilla toimivien palkansaajajärjestöjen kanssa ja Kirkon työmarkkinalaitoksen neuvottelijoiden kanssa. Neuvottelutuloksen hyväksyy JUKOn hallitus kuuluaan ensin kirkon neuvottelukuntaa.

KNT antaa neuvontaa ja tukea jäsenille sekä luottamusmiehille paikalliseen neuvottelutoimintaan. Liitto huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta työmarkkinoilla sekä ammatillisista ja yhteiskunnallisista eduista omalla toiminnallaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.