Valikko

EDUNVALVONTA /

Sopimustoiminta

Sopimustoiminta

Kirkon työntekijöiden palkat määräytyvät kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) mukaisesti. Muilla työnantajilla työskentelevien sopimuksiin linkit löytyvät työehtosopimukset sivulta. (Jos omaa sopimustasi ei löydy sivuilta, niin ole yhteydessä liiton toimistoon, niin lisäämme sopimuksen listaan.)

Kirkossa on kaksi palvelussuhdemuotoa, työsopimus- ja virkasuhde. Työsopimussuhteeseen palkatut työntekijät kuuluvat työsopimuslain ja virkasuhteessa olevat kirkon virkasuhdelainsäädännön piiriin. Työsopimussuhteeseen kirkon hengelliseen työhön palkatut ovat yleensä määräaikaisia kesätyöntekijöitä. (Katso ohjeistus kausityöntekijöiden työehdoista)

Nuorisotyöntekijät ja varhaiskasvatuksen ohjaajat ovat kirkon hengellisen työn tekijöitä, jotka palkataan seurakunnissa yleensä virkasuhteeseen. Tämä merkitsee samalla usein työajattomuutta. Työajattomuus on määritelty kirkon työaika-asetuksella 1998/83 (joka on kumottu uuden työaikalain astuessa voimaan 1.1.2020). Hengellisen työn viranhaltijalla tarkoitetaan uskonnollisia toimituksia suorittavia viranhaltijoita ja välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekeviä viranhaltijoita.