Valikko

EDUNVALVONTA /

Kunta

Kunta

Tälle sivulle päivitetään tietoa kunta-alan neuvotteluihin liittyvistä ohjeista ja toimenpiteistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

Lakkoavustus

14.4.2022

Kunta-alan työriitaan ei ole toistaiseksi saatu ratkaisua ja painostustoimia on kiristettävä edelleen. JUKO, JHL ja Jyty ovat jättäneet laajan lakkovaroituksen pääkaupunkiseudulle ja kuuteen muuhun kaupunkiin.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Turun, Tampereen, Oulun, Kuopion, Rovaniemen ja Jyväskylän kaupunkien työntekijöitä koskeva lakko toteutuisi 3.–9.5. Lakko alkaisi tiistaina 3.5. klo 00.01, jos neuvotteluratkaisuun työnantajan kanssa ei päästä sitä ennen. Työnseisaus kestäisi seitsemän vuorokautta ja päättyisi maanantaina 9.5. 2022 klo 23.59. Lakko koskee kaikkia tällä välillä alkavia työvuoroja ja kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö voi siirtää lakon alkamista tästä kahdella viikolla. Lisäksi viranhaltijoiden lakkoa voidaan siirtää edelleen vielä viikolla.

Keitä lakko koskee

Lakon piirissä ovat KNT:n työtehtävät seuraavilla työnantajilla:

 • Helsingin kaupunki
 • Espoon kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Kauniaisten kaupunki
 • Turun kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Oulun kaupunki
 • Kuopion kaupunki
 • Rovaniemen kaupunki
 • Jyväskylän kaupunki

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lakko koskettaa jäseniämme, jotka työskentelevät (KVTES, OVTES, SOTE sopimusaloilla) Varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen tai oppilashuollon tehtävissä.

21.3.
JUKO, JHL ja Jyty: Neljäs lakkovaroitus laajentaa kuntalakot pääkaupunkiseudulle – Laajalla lakonuhalla haetaan vauhtia sovittelupöytään
 
Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle, Avaintyönantajat Avaintalle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle.
 
Viikon mittaisen lakon on määrä alkaa pääkaupunkiseudulla 19. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyä 25. huhtikuuta kello 23.59, jos kunta-alan sovittelussa ei synny sopimusratkaisua sitä ennen.
 
Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta.
 
Poikkeuksellisen laaja lakonuhka – lakkoaalloissa mukana jopa 81 000 kuntapalkansaajaa
 
Tämä on jo neljäs JUKOn, JHL:n ja Jytyn jättämä lakkovaroitus KT:n katkaistua virka- ja työehtoneuvottelut ja niiden siirryttyä sovitteluun.
 
Pääkaupunkiseudulla mahdollisten lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa.
 
Kyse onkin poikkeuksellisen laajasta lakonuhasta, kun aiemmin järjestöt ovat jättäneet lakkovaroitukset myös Jyväskylään ja Rovaniemelle sekä Kuopioon ja Tampereelle. Lisäksi Ouluun ja Turkuun on jätetty lakkovaroitus 6.–7. huhtikuuta. Näiden lakkojen piirissä on noin 40–50 000 kuntapalkansaajaa.
 
Myös nämä lakot jäävät toteutumatta, jos kunta-alalle syntyy sopimusratkaisu ennen lakkojen aloituspäivää. Kaikkiaan JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakkoihin osallistuisi eri puolilla Suomea yhteensä jopa 81 000 kuntapalkansaajaa.
 
Koko kunta-alaa koskeva järjestöjen toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan alkoi tänään maanantaina 21. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyy 27. maaliskuuta kello 23.59.
 
Ministeriö on siirtänyt osaa lakoista
 
JUKOn osalta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on siirtänyt Jyväskylän ja Rovaniemen lakot ajalle 6.–7. huhtikuuta, Kuopion ja Tampereen lakot puolestaan siirtyvät ajalle 12.–13. huhtikuuta.
 
JHL:n ja Jytyn lakot ovat toteutumassa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.–24. maaliskuuta, Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.
 
Kaikkien lakonuhkien ulkopuolelle järjestöt rajaavat tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.
 
KT keskeytti neuvottelut helmikuun lopussa
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut 28. helmikuuta. Sopimuksettomaan tilaan kuntien palkansaajat siirtyivät 1. maaliskuuta.
 
JUKO, JHL ja Jyty ovat sen jälkeen hakeneet sovittelupöydässä aktiivisesti ratkaisua sopimuskiistaan, ja tapaamisia sovittelijan kanssa on ollut useita.
 
Kaikkien on ymmärrettävä, että vuosikymmenen aikana patoutunut paine palkkatason kehittämiseksi purkautuu nyt. Kunta-alan hyväntekijät eivät kerta kaikkiaan enää odota vuoroaan, jota ei koskaan näytä tulevan, summaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.
Juuri nyt on oikea aika kunta-alan kunnollisille palkankorotuksille ja palkkaohjelmalle. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa todellakin ansainneet. He ovat pitäneet yhteiskunnan pyörimässä koronapandemiankin aikana ja kantaneet vastuunsa Suomen pelastamisesta kilpailukykysopimuksella ja erilaisilla sopimuksilla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine muistuttaa.
Valtakunnansovittelijalla työriitaan on haettu ratkaisua, mutta ikävä kyllä sitä ei ole löytynyt. Meille on erittäin tärkeää, että sopimusratkaisussa huomioidaan koko kunta-alan henkilöstö ja taataan heille riittävä palkkakehitys, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.
Lisätiedot ja kommentit medialle
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872
 
Julkisen alan unioni JAU
 
Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

 

11.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa
 
Järjestöt pyrkivät työtaistelutoimilla vauhdittamaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan sopimuskiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen maanantaina 7. maaliskuuta.
 
Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle.
 
Kaksipäiväisen lakon Tampereella ja Kuopiossa on määrä alkaa tiistaina 29. maaliskuuta klo 00.01 ja päättyä keskiviikkona 30. maaliskuuta klo 23.59. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.
 
Järjestöt pyrkivät työtaistelutoimilla vauhdittamaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Tilanne kunta-alan neuvotteluissa on tällä hetkellä se, että työriidan sovittelu on alkanut valtakunnansovittelijan johdolla.
 
Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.
 
Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.
 
JUKOn, JHL:n ja Jytyn tätä ennen jättämä lakkovaroitus koskee kaksipäiväistä lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24. maaliskuuta. Koko kunta-alaa koskeva seitsemän vuorokauden mittainen ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan päättyy sunnuntaina 13. maaliskuuta kello 23.59.
 
"Viime hetket osoittaa kuntatyölle arvostusta"
 
– Lukuisissa kunta-alan ammateissa on jo päällä tai uhkaa työvoimapula. Henkilöstön saatavuus vaikeutuu entisestään, elleivät työehdot ole kilpailukykyisiä. Nyt ovat käsillä viimeiset hetket osoittaa kuntatyön arvostus myös palkoilla, vaatii JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).
 
– Tavoitteenamme on tietenkin sopimus, ei lakkoilu. Myös kunta-alan ammattilaisten palkkojen on kuitenkin oltava oikealla tasolla tehtäviin nähden, toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.
 
– Tutkimusten mukaan erityisesti varhaiskasvatus, koulut ja sote-ala ovat kriisissä. Lapset, nuoret ja perheet ovat kriisissä. Julkisen sektorin henkilöstö kantaa Suomea kriisistä kriisiin. Ukrainan pakolaiset lisäävät palvelutarvetta. Nyt on laitettava palkat kuntoon palkkaohjelmalla, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii.
 
Tamperelaiset ja kuopiolaiset
 
 • Luottamusmiehesi on saanut toimintaohjeet (luottamusmieskirje).
 • Liittosi on lähettänyt sinulle ohjeita. Liitot neuvovat jäseniään myös muiden paikkakuntien osalta.
 • Liittosi sivulta löydät muun muassa lakkoon liittyvät kysymys - vastaus -paketit.

15.3.

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Oulua ja Turkua koskevan lakkovaroituksen – jo kolmas lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa

JUKOn, JHL:n ja Jytyn tähän mennessä jättämien lakkovaroitusten piirissä on noin 40 000–50 000 kunta-alan palkansaajaa. Työtaistelutoimilla järjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja neuvottelutulokseen pääsemiseksi. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ryhtyi sovittelemaan sopimuskiistaa heti ensimmäisen lakkovaroituksen jälkeen maanantaina 7. maaliskuuta.

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Oulun ja Turun kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelijalle.

Kaksipäiväisen lakon Oulussa ja Turussa on määrä alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyä torstaina 7. huhtikuuta kello 23.59. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet sopuun ennen tätä.

Työtaistelutoimilla palkansaajajärjestöt pyrkivät vauhdittamaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja, jotta neuvottelutulokseen päästäisiin. Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisten (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Kyseessä on jo kolmas JUKOn, JHL:n ja Jytyn ilmoittama kaksipäiväinen lakkovaroitus kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Ensimmäinen lakkovaroitus koski lakkoa Jyväskylässä ja Rovaniemellä 23.–24. maaliskuuta. Toinen lakkovaroitus koski puolestaan lakkoa Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.

Viime viikolla käynnissä oli myös koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 7.–13. maaliskuuta. Seuraava ylityö- ja vuoronvaihtokielto on julistettu ensi viikolle 21.–27. maaliskuuta.

"Juhlapuheet eivät riitä"

– Viimeistään nyt lienee työnantajalle tullut selväksi, että kunta-alan työntekijät ovat tosissaan ja kyllästyneet odottamaan heidän työnsä merkityksen näkymistä palkassa. Juhlapuheet ja sanallinen kannustus ei enää riitä, summaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

– Kunnollisten palkankorotusten ja palkkaohjelman aika on kunta-alalla nyt. Kunta-alan työntekijät ovat pelastaneet Suomea kymmenen vuotta raamisopimuksella, työllisyys- ja kasvusopimuksilla sekä kikyllä. Sitten tuli korona ja nyt Ukraina. Lisäksi korkea inflaatio syö ostovoimaa. Kunta-alan työntekijät ovat palkankorotuksensa ansainneet eivätkä jaksa enää odottaa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine painottaa.

– Kunta-alan työntekijät tuottavat meille kaikille arvokkaita palveluita, joiden toimivuus kriisiaikana on erityisen tärkeää. Arvostusta ei mitata yksin rahalla, mutta myös kunta-alan työntekijöille on turvattava riittävä ansiotaso. Siihen tarvitsemme palkkaohjelman, vaatii Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

7.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen.

Lakkovaroituksella järjestöt haluavat vauhdittaa kunta-alan jäissä olevia virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. KT keskeytti neuvottelut viime viikon maanantaina.

Kaksi päivää kestävän lakon on määrä alkaa 23. maaliskuuta, jos osapuolet eivät pääse neuvottelupöydässä sopuun ennen tätä. Lakko päättyisi 24. maaliskuuta.

Lakkovaroitus on poikkeuksellisen laaja, sillä se koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunta-alan yleistä työ- ja virkaehtosopimusta, sote-sopimusta, opettajien, lääkäreiden ja tekniikan sopimuksia sekä lisäksi AVAINTESin piirissä työskenteleviä.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Jo aiemmin JUKO, JHL ja Jyty ovat ilmoittaneet koko kunta-alaa koskevasta seitsemän vuorokautta kestävästä 7. maaliskuuta alkavasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

 • Suurin kiista on palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Koskaan ei työnantajan mielestä ole oikea aika, mutta nyt sen aika on. Se tehdään monivuotisella palkkaohjelmalla, vaatii JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).
 • Työnantajat ovat ilmaisseet useasti, että ammattitaitoisista työntekijöistä on ankara pula. Tämä on helposti ratkaistavissa: palkkaus ja työolot kuntoon, niin hyviä työntekijöitä on paljon helpompi löytää, huomauttaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.
 • Jokainen kunnan työntekijä on osaltaan mukana tuottamassa kuntalaisille tärkeitä palveluja ja koko tämä palveluketju on huomioitava myös sopimusratkaisussa, toteaa Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

 

JUKO, JHL ja Jyty: Neljäs lakkovaroitus laajentaa kuntalakot pääkaupunkiseudulle – Laajalla lakonuhalla haetaan vauhtia sovittelupöytään

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) ovat jättäneet Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle, Avaintyönantajat Avaintalle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle.

Viikon mittaisen lakon on määrä alkaa pääkaupunkiseudulla 19. huhtikuuta kello 00.01 ja päättyä 25. huhtikuuta kello 23.59, jos kunta-alan sovittelussa ei synny sopimusratkaisua sitä ennen.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta.

Poikkeuksellisen laaja lakonuhka – lakkoaalloissa mukana jopa 81 000 kuntapalkansaajaa

Tämä on jo neljäs JUKOn, JHL:n ja Jytyn jättämä lakkovaroitus KT:n keskeytettyä virka- ja työehtoneuvottelut ja niiden siirryttyä sovitteluun.

Pääkaupunkiseudulla mahdollisten lakkojen piirissä on noin 31 000 palkansaajaa.

Kyse onkin poikkeuksellisen laajasta lakonuhasta, kun aiemmin järjestöt ovat jättäneet lakkovaroitukset myös Jyväskylään ja Rovaniemelle sekä Kuopioon ja Tampereelle. Lisäksi Ouluun ja Turkuun on jätetty lakkovaroitus 6.–7. huhtikuuta. Näiden lakkojen piirissä on noin 40–50 000 kuntapalkansaajaa.

Myös nämä lakot jäävät toteutumatta, jos kunta-alalle syntyy sopimusratkaisu ennen lakkojen aloituspäivää. Kaikkiaan JUKOn, JHL:n ja Jytyn lakkoihin osallistuisi eri puolilla Suomea yhteensä jopa 81 000 kuntapalkansaajaa.

Koko kunta-alaa koskeva järjestöjen toinen ylityö- ja vuoronvaihtokielto puolestaan alkoi tänään maanantaina 21. maaliskuuta kello 00.01 ja päättyy 27. maaliskuuta kello 23.59.

Ministeriö on siirtänyt osaa lakoista

JUKOn osalta työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on siirtänyt Jyväskylän ja Rovaniemen lakot ajalle 6.–7. huhtikuuta, Kuopion ja Tampereen lakot puolestaan siirtyvät ajalle 12.–13. huhtikuuta.

JHL:n ja Jytyn lakot ovat toteutumassa Rovaniemellä ja Jyväskylässä 23.–24. maaliskuuta, Tampereella ja Kuopiossa 29.–30. maaliskuuta.

Kaikkien lakonuhkien ulkopuolelle järjestöt rajaavat tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

KT keskeytti neuvottelut helmikuun lopussa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut 28. helmikuuta. Sopimuksettomaan tilaan kuntien palkansaajat siirtyivät 1. maaliskuuta.

JUKO, JHL ja Jyty ovat sen jälkeen hakeneet sovittelupöydässä aktiivisesti ratkaisua sopimuskiistaan, ja tapaamisia sovittelijan kanssa on ollut useita.