Valikko

EDUNVALVONTA /

Strategia 2020-24

Strategia 2020-24

KNT:N STRATEGIA 2020–2024:
ASIANTUNTIJAT ESIIN – SUUNTANA VAIKUTTAVUUS

MISSIO 

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT:n tarkoituksena on toimia kristillisen kasvatustyön ammatillisena järjestönä. KNT vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön virkojen ja kristillisen kasvatuksen aseman vah vistamiseen kirkossa, sekä jäsenten yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehittymiseen.

VISIO  

KNT on Kasvatuksen asiantuntijoiden edunvalvoja ja tukija 
– tiedolla, taidolla ja tunteella 

TAVOITTEET

  • Strategiset tavoitteet saavutetaan prosessien kautta, joiden toimenpiteillä vahvistetaan KNT:n roolia sekä asemaa jäsenten edunvalvojana ja tukijana.
  • Toimijoina ovat jäsenet, hallinnon luottamushenkilöt ja liiton työntekijät.
  • Viestintä on tavoite ja keino. Viestintä on tavoite, koska liiton tulee olla jäsenen mukana arjessa: kädessä tai taskussa. Viestinnän keinoin nostetaan esiin strategian tavoitteita sekä toimenpiteitä.
  • Sisäiseen viestinnän tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kuuluu erillisen viestintästrategian tekeminen. 
  • Strategiassa keskitytään kristillisen kasvatuksen asiantuntijuuden ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.
  • Edistämämme kasvatuksen ja nuorisotyön asemaa ja asioita kirkossa sekä yhteiskunnassa. 
  • Vaikutamme erityisesti kasvatuksen ja nuorisotyön puolestapuhujiin kaikilla kirkon keskeisillä toimialueilla ja tehtävissä.