Valikko

EDUNVALVONTA /

Lakkoavustus

Lakkoavustus

Liitto maksaa lakkoon osallistuville varsinaisille jäsenilleen (KNT säännöt 5§) lakkoavustusta 116 euroa/päivä. (Päivällä tarkoitetaan päivää, jolta palkkaa on pidätetty. Lakkoavustuksesta 16 euroa on verottoman avustuksen määrä ja lopusta pidätetään ennakonpidätystä 40%, eli jäsenen saama lakkoavustus on 76€/lakkopv).

Lakkoavustuksen määrä perustuu KNT:n hallituksen päätökseen. 16 euroa lakkoavustuksesta on verotonta (TVL 88 §). Loppuosasta vähennetään ennakonpidätysprosentin mukainen vero. Vero tilitetään suoraan liitosta verottajalle. 

Lakkoavustus maksetaan liiton jäsenille, jotka lakon alkaessa ovat työtaistelun alaiseksi julistetussa työssä. Jäsenet, jotka joissain tapauksissa saavat palkkaa, eivät ole oikeutettuja lakkoavustukseen. Palkanmaksu voi tulla kysymykseen mm. vuosi- ja sairauslomatapauksissa sekä mahdollisesti eräissä vuorovapaitten ajoittumisissa lakon ajalle. 

Lisätietoa lakkoavustuksesta voit kysyä liiton toimistolta.

 

Lakkoavustuksen verotusohje

Tuloverolaki 88 §
Lakkoavustus: Veronalaista tuloa ei ole työtaistelun johdosta asianomaiselta työmarkkinajärjestöltä saatu tai muu siihen rinnastettava, päivää kohden enintään 16 euron suuruinen avustus.

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ja määrästä: 5. luvun 10 - 11 §

Antopäivä 12.12.2017, voimassaolo: 1.1.2018 – toistaiseksi

10 §:n 4. momentti: Jos suorituksen maksaja ei ole saanut Verohallinnolta ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja, eikä verovelvollinen toimita maksajalle verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan seuraavan taulukon mukaan:

Veronalainen lakkokorvaus €/päiväEnnakonpidätys %
0,17-2620
26,01 - 3925
39,01 - 5130
51,01 - 6635
66,01 - 10040
100,01 - 15645
156,01 -50

 

11 §: Työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta lakkoavustuksesta tai muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta ennakonpidätys toimitetaan 10 §:n 4. momentissa olevan taulukon osoittaman ennakonpidätysprosentin suuruisena.