Valikko

EDUNVALVONTA /

Palkkakannanotot

Palkkakannanotot

Erityisnuorisotyötä tekevien pakkauksen kehittäminen (KirVESTES)

Kirkon erityisnuorisotyötä tekevien palkka on yleisesti määritelty vaativuusryhmään 502, mikä vastaa perusviran vaativuutta. Palkkauksen kehittämiseksi on tehty Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton ja Diakoniatyöntekijöiden liiton yhteinen palkkauksen kehittämisen asiakirja. Asiakirja on tarkoitettu erityisnuorisotyötä tekevien viranhaltijoiden ja luottamusmiesten käyttöön paikallisneuvotteluissa.

 

Palkkakannanotto diakonia- ja nuorisotyön johtavat tehtävät (KirVESTES)

Diakoniatyöntekijöiden Liitto ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto suosittavat diakonia- ja nuorisotyön työalajohtajina toimivien palkkauksen olevan vaativuusryhmässä 601 tai 602.

Seurakunnat ovat jo pitkään perustaneet diakoniaan ja nuorisotyöntyöhön erilaisia johtavia virkoja todetessaan näin saatavan lisämahdollisuuksia työalan kehittämiseen sekä työvoiman tarkoituksenmukaisempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Tehtävänimikkeet vaihtelevat seurakunnittain, vaikka tehtävän sisällöt ovat samantyyppisiä. Työalajohtajan viran nimike on hyvä määritellä vastaamaan tehtävän sisältöä, esimerkiksi johtava diakoniatyöntekijä/nuorisotyöntekijä tai diakoniatyön/nuorisotyön johtaja. Tehtävän vastuusuhteet ja palkkaus on määriteltävä selkeästi.

Työalajohtajuuden merkitys korostuu seurakuntarakenteen muutoksissa ja työyksiköiden henkilöstömäärien kasvaessa. Jatkossakin seurakuntaliitokset lisäävät johtavien virkojen määrää.

Työalan johtaminen edellyttää monipuolista sisältöosaamista, jota koulutuksen ja kokemuksen perusteella on diakonia- ja nuorisotyöntekijöillä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen ja siinä jaksaminen edellyttävät lisäksi johtamiskoulutusta. Johtamiselle tulee osoittaa riittävät voimavarat, jotta työalajohtajalla on aikaa työalan kehittämiseen ja henkilöstöjohtamiseen.

Vaativuusryhmissä 601 ja 602 vastuu on tehtäväalan, toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta. Vuorovaikutuksessa korostuu erilaisten asiantuntijaryhmien työstä vastaaminen. Vaativuusryhmää määriteltäessä ratkaisevaa on tehtäväkuvauksen osoittama työn vaativuus, eikä esimerkiksi koulutusaste. Kun työn todellinen tehtäväkuvauksen osoittama vaativuus on esimiestyötä, palkkaus ei voi diakonia- ja nuorisotyössä jäädä alle 601 vaativuusryhmän.