Valikko

JÄSENYYS /

Virkapaita

Virkapaita

 

Nuorisotyön- ja varhaiskasvatuksen ohjaajan virkapaita

Kirkon kasvastuksen asiantuntijoiden, nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajajan viran tunnus on sininen pannallinen virkapaita tai edusta. Virkapaita on työvaate ja ammattivaate. Työvaatetuksella tarkoitetaan työssä käytettävää vaatetusta, joka voi olla tavallinen vaatetus, suojavaatetus tai ammattivaatetus.

Ammattivaatetuksella tarkoitetaan tietyn ammattikunnan työntekijöiden käyttämää yhtenäistä työvaatetusta. Sinisen virkapaidan käyttö kertoo kantajan kuuluvan nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan ammattikuntaan ja hänellä on kasvatuksen virka seurakunnassa tai hän työskentelee kristillisen kasvatuksen tehtävissä järjestössä. Ammattivaate kannattelee työntekijää niissä tilanteissa, joissa kantaja kokee sitä tarvitsevan. Liitto suosittelee virkapaidan käyttöä.

Sinistä pannallista paitaa myyvät

Crosspine 
Sacrum
Osuuskunta Pyhävaate

Liittojen suositus

Virka-asu on viran tunnus. Se kertoo seurakuntalaisille ja yhteistyökumppaneille, missä virassa työntekijän työskentelee. Diakissa opistotasoisen koulutuksen suorittaneet nuorisotyönohjaat voivat päivittää koulutustaan amk-tasolle vain suorittamalla sosionomi-diakoni –tutkinnon. Koulutuksen jälkeen valmistuneet voivat hakea hiippakunnan kapitulista diakonian virkaan vihkimystä ja voivat hankkia tässä yhteydessä diakonian viran tunnukset.

Kasvatuksen ja nuorisotyö asiantuntijat KNT  ja Diakoniatyöntekijöiden Liitto suosittelevat, että viranhoidossa käytetään kuitenkin palvelussuhdeviran tunnuksia, nuorisotyössä sinistä virkapaitaa ja diakoniatyössä diakonian virkojen tunnuksia.