Valikko

JÄSENYYS /

Tietoa palkanlaskijoille

Tietoa palkanlaskijoille

KASVATUKSEN JA NUORISOTYÖN ASIANTUNTIJAT KNT RY:N VUODEN 2023 JÄSENMAKSUJEN PERINTÄ JA TILITYS

 

Työnantaja perii jäsenmaksut palkasta

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KirVESTES) on sovittu, että kaikki seurakunnat perivät ammattiliittojen jäsenmaksut palveluksessaan olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkasta ja tilittävät ne ammattiliitolle. Työntekijä valtuuttaa valtakirjalla työnantajansa perimään ammattiyhdistyksen jäsenmaksun ja maksamaan sen ammattiyhdistykselle.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) allekirjoituspöytäkirjassa 6§ viitataan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeeseen 11/1997 jäsenmaksuperinnässä. Perintäedellytyksissä mainitaan, että liiton on oltava KVTES:n allekirjoitajayhdistyksen, tai sen alayhdistyksen jäsen. KNT kuuluu JUKO:n jäseniin Vakavalaisena liittona. Työntekijä valtuuttaa valtakirjalla työnantajansa perimään ammattiyhdistyksen jäsenmaksun ja maksamaan sen ammattiyhdistykselle. 

Jäsenmaksun suuruus ja perintä 2023

Vuonna 2023 Kasvatuksen ja Nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n jäsenmaksu on 1,39 % kuukausittain maksettavista kaikista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Myös lomarahasta.

Jäsenmaksun tilitys ja selvittäminen

Työnantaja tilittää jäsenmaksut tilille Nordea FI49 1555 3000 1120 79.

Jäsenmaksut tulee tilittää heti palkanmaksukauden päätyttyä, kuitenkin viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivään mennessä. KNT:n liittonumero on 910. Osastonumeroita ei ole.

Työnantajan tulee toteuttaa jäsenmaksujen tilitys jommallakummalla seuraavista menettelyistä:

Vaihtoehto 1

Kaikki KNT:n jäsenmaksut maksetaan työnantajakohtaista viitenumeroa käyttäen ja palkansaajakohtainen erittely lähetetään konekielisessä muodossa TYVI-aineistona TYVI-operaattoreiden välityksellä. Työnantajakohtainen viitenumero lähetetään liiton toimistolta työnantajan ilmoitettamaan osoitteeseen.

Vaihtoehto 2

Tilitettävät jäsenmaksut maksetaan jäsenten henkilökohtaisia viitenumeroita käyttäen. Tätä maksutapaa käytettäessä selvitysluetteloita ei pidä lähettää linkin kautta, koska silloin jäsenmaksut kirjautuvat jäsenelle kahteen kertaan. Uusille työntekijöille työnantajan tulee pyytää viitteet liiton toimistosta.

Jos jäsenmaksujen perinnästä tai tilityksistä on kysyttävää, pyydämme ottamaan yhteyttä liiton toimistoon asiamieheen puh. 044 595 8566 tai jasenpalvelu(at)knt.fi. 

Säännöllinen jäsenmaksutilitys varmistaa työntekijän jäsenyyden, työttömyysturvan ja jäsenetujen säilymisen.