Valikko

Isäystävällisyydestä työpaikan valttikortti

14.12.2012

Pelkkä palkka ei ratkaise mihin mies menee töihin. Pienten lasten isien työpaikkapäätökseen vaikuttaa nykyisin yhä useammin se, miten työ ja perhe-elämä on mahdollista sovittaa yhteen.. Työpaikkojen isäystävällisyyttä arvostetaan.

Tutkija Charlotta Niemistö Hankenista selvitti väitöskirjassaan nuoren sukupolven vaikutuksia työpaikkojen työkulttuureihin. Tutkimuksessa selvisi, että pienten lasten isät muuttavat työkulttuuria ja luovat uusia keinoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Isät työpaikoilla -ilmiö on tullut viime vuosina näkyvämmäksi. Tätä ilmiötä halutaan vahvistaa Isänä työelämässä -projektin avulla.

 

Isä-puhetta tarvitaan

 

Tutut teemat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta saavat isien kokemana uusia painotuksia ja sisältöjä. Miehet tarttuvat isä-puheeseen, koska se on heille suunnattu. Tutkimusten mukaan perhe-sanan käyttö aiheuttaa miehessä mielikuvan siitä, että hän ei ole kyseisen toiminnan keskiössä. Mukana kyllä, mutta enemmän sivuroolissa. Perhevapaat, perheneuvola, perhekerho, perhepolitiikka, perheen hyvinvointi ja perheystävällinen työkulttuuri tuovat miehen mieleen ensisijaisesti äidin ja lapsen. Kun mies ei näe itseään palvelun käyttäjänä, hän ei osallistu. Isä-puhe ei ole äiti-vastaisuutta tai äitiyden syrjäyttämistä.

 

Työpaikan isäystävällisyyttä on helppo arvioida

 

Oman työpaikan isäystävällisyyttä voi pohtia kolmesta näkökulmasta: Mikä on esimiehen asenne työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen? Millaisia vaatimuksia työsuoritusten aikatauluihin sisältyy? Vaikuttaako isyys uralla etenemiseen?

 

Lisäksi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista edistävät käytänteet vaikuttavat työpaikan isäystävällisyyteen. Tällaisia isäystävällisiä käytänteitä ovat muun muassa isyyden näkymisen ja kuulumisen salliminen, perhevapaiden käytön ja lyhennetyn työajan hyväksyminen ja mahdollistaminen, sairaan lapsen hoidon järjestely, työvuorojärjestelyt, työaikapankki, liukuva työaika, perheystävälliset virkistyspäivät, lasten hoidon sisällyttäminen työntekijän sairausvakuutuskorttiin sekä työterveyshuollon ennaltaehkäisevät ja sairaanhoidolliset palvelut.

 

Hyvän käytänteen on oltava kaikille käytettävissä ja avoimeksi kirjattu. Kun isä hyödyntää käytännettä, siitä ei synny syrjimistä tai arvostelevaa puhetta muiden kesken.

 

Työpaikka hyötyy isäystävällisyydestä

 

Isät, jotka sitoutuvat perheeseen, sitoutuvat myös työhönsä. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee, minkä seurauksena kalliit rekrytointiprosessit ja töiden kasaantuminen muille vähenevät.

Työtyytyväisyys sekä halu kehittyä, kehittää ja innovoida lisääntyvät. Työviihtyvyyden vahvistuminen ja sairauspoissaolojen vähentyminen lisäävät työntekijöiden hyvinvointia. Työpaikasta kerrottavat myönteiset asiat luovat yrityksestä perheystävällistä mielikuvaa.

 

Työpaikan on mahdollista avata isäystävällisyyden hyödyt myös kannattavuutena ja taloudellisina lukuina. Työministeri Lauri Ihalainen ja Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen esittivät kesällä, että perheystävällinen työpaikka voisi käyttää Joutsen-merkin kaltaista tunnusta, jolla osoittaa että tuote tai palvelu on tehty työntekijöiden perheitä kunnioittaen (Palvelualojen ammattiliitto PAMin tiedote 9.6.12). Vaikuttaisiko tämä sinun ostopäätöksiisi?

 

Isänä työelämässä -projekti

 

Valtakunnallinen Isänä työelämässä -projekti on osa sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoa työelämään – yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan -kehittämisohjelmaa. Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulun Aikuiskoulutuspalvelut ja Miessakit ry, jotka järjestävät koulutuksia, luentoja ja seminaareja erityisesti isä-näkökulmasta vuosien 2012–2013 aikana.

 

Lisätietoa: www.lamk.fi/isanatyoelamassa

 

 

Teksti: Markus Forsell, projektipäällikkö, Isänä työelämässä -projekti