Valikko

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden ohjauskorvausten käytännöt muuttuvat

16.12.2022

Harjoitteluiden ohjauskorvausten käytäntö muuttuu vuoden 2023 alusta lähtien. Tähän asti ammattikorkeakoulut ovat maksaneet sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikoille korvauksia harjoitteluiden ohjauksesta. Käytäntö on ollut epäoikeudenmukainen, sillä sosiaali- ja terveysalalla toisen asteen oppilaitokset eivätkä yliopistot maksa tällaisia korvauksia. Ammattikorkeakouluissakin sosiaali- ja terveysala on muodostanut poikkeuksen. Muilla aloilla ei ohjauskorvauksia pääsääntöisesti ole maksettu ja opiskelijat saavat usein myös palkkaa harjoitteluistaan.  Ammattikorkeakoulut ovat ajaneet sitä, että sote-alan ohjauskorvaukset tulisivat valtion maksettaviksi samaan tapaan kuin esim. lääkärikoulutuksessa.

Nyt tämä uudistus on toteutumassa, sillä eduskunta on hyväksynyt lait terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta. Näiden lakimuutosten myötä ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelut tulevat valtion koulutuskorvauksen piiriin. Jatkossakin siis maksetaan harjoittelupaikoille ohjauksesta korvausta, mutta korvaus ei tule ammattikorkeakouluilta vaan valtion varoista.

Koulutuskorvauksen saajien piiriin tulevat kuulumaan hyvinvointialueet, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallitus, yksityiset sote-palveluita tuottavat yksiköt, valtion mielisairaala, Suomen ev.-lut. kirkko, kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät. Ammattikorkeakoulut pyrkivät vaikuttamaan siihen, että korvauksen piiriin tulisivat yksiselitteisesti myös järjestöt ja yhdistykset. Mikäli järjestö tai yhdistys ei tuota maksullisia sote-palveluita, se saattaa jäädä korvauksen ulkopuolelle. Eduskunta kuitenkin edellytti, että hallitus seuraa korvaukseen oikeutettujen organisaatioiden kattavuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Koulutuskorvauksen maksatustehtävät keskitetään Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Keskittäminen turvaa sitä, että lain tulkinta säilyy mahdollisimman yhdenmukaisena. Korvaukset maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella. Harjoittelupaikkojen tulee hakea ensimmäisen puolen vuoden korvausta syyskuun loppuun ja loppuvuoden korvausta maaliskuun loppuun mennessä. Korvauksen perusteena ovat ammattikorkeakoulun kanssa tehty sopimus ja toteutuneet harjoitteluviikot.

Käytännön muuttumisen vuoksi Diak on irtisanonut kaikki nykyiset harjoittelusopimukset päättymään tämän vuoden lopussa. Harjoittelupaikkojen kanssa tehdään uusi sopimus, johon ohjauskorvauksia ei enää sisälly. Sopimuspohja on laadittu ammattikorkeakoulujen yhteistyönä, jotta päästään mahdollisimman yhdenmukaisiin sopimuskäytäntöihin. Sopimusasioista voi olla yhteydessä osoitteeseen opintotoimisto@diak.fi.

Sosiaali- ja terveysalan tutkintoa suorittavien seurakuntaharjoittelut kuuluvat siis ohjauskorvauksen piiriin jatkossakin. Huomattava on, että muutos ei koske kirkollista kelpoisuutta suorittavia yhteisöpedagogeja, koska he eivät suorita sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Muutos tarkoittaa myös sitä, että hakemukset ohjauskorvauksista tulee koota puolivuosittain eikä lähettää heti kunkin harjoittelun jälkeen, kuten nyt on ollut käytäntönä. Ohjauskorvauksen suuruus tulee olemaan kaikille sama. Korvauksen suuruus ja sen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät menettelytavat tullaan määrittämään STM:n asetuksella. Siitä saamme tietoa myöhemmin.