Valikko

Kesätyö kirkossa on ponnahduslauta työelämään

24.3.2014

Viime vuosina kirkko on työllistänyt viitisen tuhatta kesätyöntekijää. Eniten kesätyöntekijöitä palkataan hautausmaille. Kesällä seurakunnissa työskentelee myös satoja kesäteologeja sekä kymmeniä kesäkanttoreita. Seurakuntien leireille palkataan leiriemäntiä ja –isäntiä. Kirkoissa tarvitaan myös oppaita, siivoojia sekä keittiötyöntekijöitä ja kirkkoherranvirastoissa toimistotyöntekijöitä.

Yksittäisiä erilaisia työtehtäviäkin on: Porvoon tuomiokirkossa kesätyöntekijä myy kortteja lähetystyön hyväksi ja Järvenpään seurakunnassa kesällä on töissä vanhusten ulkoiluttajia.

Kesätyöpaikoista kova kilpailu


Iisalmen seurakunnassa hakijoita kesätöihin on jokaista avointa paikkaa kohden kymmeniä. Kesätöitä haetaan korkeallakin profiililla, hakijoiden joukossa on jo valmiita maistereita.

"Nuoristotyön työssäoppimispaikkoja sekä harjoittelupaikkoja on seurakunnassa läpi vuoden. Näihin on tulijoita enemmän kuin pystymme ottamaan. Nuoria kesätyöntekijöitä työllistävien tulisi  ymmärtää, että on olemassa muitakin arvoja kuin pelkastaan tuottavuudella mitattuja. Kirkossa töissä olleet nuoret ovat parhaita kirkon käyntikortteja tulevaisuudessa", kertoo johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi.

Iisalmen seurakunta työllistää Iisalmen Nuorison tuki ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa eri tehtäviin tulevan kesän aikana noin sata nuorta.


Onnistunut työnhaku auttaa eteenpäin maahanmuuttajia

Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat ovat saaneet hankerahoitusta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon syrjäytymisen ehkäisyrahastosta ROMA-hankkeelle. Tätä kautta kesätöihin haki 13 maahanmuuttajaa ja romanitaustaista hautausmaille, kesäkerhoihin sekä hankeraportointiin viestinnän harjoittelijaksi yhteiskunnallisentyön yksikköön. Kaikki kiinnostuneet eivät täyttäneet ikävaatimuksia.

”Ilman hanketta kilpailu työpaikoista on kova. Pelkästään hautausmaalle on tullut 1300 hakemusta. Nuoret osaavat tuoda esille hyvin hankkimaansa osaamistaan myös harrastusten ja aktiivisuuden kautta.Tästä joukosta on vaikeaa erottautua. On ollut tärkeää auttaa verkkotyöhakemuksen teossa sekä kertoa työnhakukulttuurista maahanmuuttajille",  kertoo yhteiskunnallisen työn diakoni Heidi Repo.

Hankkeeseen osallistuville maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille henkilöille kuuluu lisäksi 5 h työvalmennusta työajan ulkopuolella. Hakijoiden määrää on vähentänyt muun muassa se, että mikäli perheen lapsi ansaitsee enemmän kuin  300 euroa kuukaudessa, vaikuttaa se perheen muuhun tukeen.

”Palkatuilla tulee olemaan tukihenkilö, sillä monesti kielitaito voi olla esteenä työssä oppimiseen. Tämän kokemuksen kautta kuitenkin vaikutetaan asenteisiin ja toisilta opitaan erilaisista kulttuureista. Valituksi tulleille seuraavana vuonna työnsaaminen helpottuu, kun kokemusta on karttunut”, Repo summaa hankkeen tavoitteiden toteutumista. Työntekijävalinnat tehdään toukokuussa.