Valikko

Allianssi avaa Nuorten vaalikoneen datan kaikkien käytettäväksi

23.6.2015

Kansanedustajaehdokkaiden vastaukset Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin Nuorten vaalikoneeseen on julkaistu ensimmäistä kertaa kaikille avoimena datana. Vastaukset voi ladata excel-taulukkona omalle koneelle osoitteessawww.nuortenvaalikone.fi

Nuorten vaalikone on toteutettu osana Allianssin Nuorisovaalit-hanketta. Vaalikoneeseen vastasi 73 % kaikista 2146 eduskuntavaaliehdokkaasta ja 77,5 % valituksi tulleista kansanedustajista. Vaalikoneella oli vaalien alla yli 54 000 käyttäjää. Nuoret ja nuorisojärjestöt ovat olleet mukana laatimassa vaalikoneen kysymyksiä, ja kysymykset käsittelevät nuorten tärkeiksi kokemia teemoja.

 

Vaalikone on erinomainen tietolähde ehdokkaiden ja valittujen kansanedustajien enemmistön suhtautumisesta nuorten kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Data sisältää lukuarvojen lisäksi ehdokkaiden perustelut vastauksilleen.

 

Allianssi on selvittänyt datan avulla ehdokkaiden, valituksi tulleiden ja hallituspuolueiden kansanedustajien suhtautumista nuorille ja nuorisoalalle tärkeisiin asioihin. Datasta ilmenee muun muassa, että uuden hallituksen ja opposition kansanedustajien välillä vallitsee varsin vahva yksimielisyys siitä, että ”nuorisotakuuta tulee jatkaa ja kehittää” sekä ”vaikka julkisista menoista olisi pakko säästää, nuorisotyötä ei saa heikentää nykyisestä”.

 

Voimakkaimmin hallitus- ja oppositiopuolueiden mielipide-erot tulevat esiin suhtautumisessa maksuttomaan koulutukseen ja kehitysyhteistyöhön. Hallituksen enemmistö on eri mieltä mutta koko eduskunnan enemmistö samaa mieltä väittämistä ”tutkintoon johtava koulutus täytyy säilyttää maksuttomana kaikille” sekä ”Suomen on nostettava kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta”.