Valikko

Akava on valmis uudistamaan ja joustavoittamaan työelämän pelisääntöjä

27.8.2015

Akava pitää myönteisenä sitä, että maan hallituksen toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on välttää hallitusohjelmassa mainitut menoleikkaukset ja saattaa voimaan ehdolliset veronkevennykset. Akava onkin valmis uudistamaan ja joustavoittamaan työelämän pelisääntöjä yhdessä maan hallituksen kanssa. Kolmikantainen neuvottelumenettely on edelleen tarpeen, mutta sen on syytä toimia nykyistä tehokkaammin ja tulosvastuullisemmin.

– Maan hallitus toimii aivan oikein pyrkiessään nyt turvaamaan päätöksillään ja niiden toimeenpanolla hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden ja julkisen sektorin tasapainon. Työllisyyden ja kilpailukyvyn edistäminen koituu tällöin kaikkien eduksi, ja Akava on valmis tukemaan tätä työtä omilla toimillaan, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

 

Akava muistuttaa, että kilpailukykyä ei nosteta yksittäisillä lainsäädäntömuutoksilla, jotka purkavat palkansaajien suojaa. Ne voivat johtaa kohti vähemmän innovoivia halpatyömarkkinoita.

 

– Merkittävä edistysaskel olisi edistää paikallista sopimista, jota ollaankin parhaillaan uudistamassa. Sitä kautta saadaan lisättyä luottamusta, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä, joustoja ja tehokkuutta. Tämän lisäksi koko Suomi odottaa hallitukselta selkeää visiota siitä, mihin suuntaan olemme menossa – kohti halpatyömarkkinoita vai kohti maata, jossa koulutus ja innovointi tuovat lisäarvoa tuottamiimme tavaroihin ja palveluihin, Fjäder toteaa.

 

Akava on tehnyt useita esityksiä, joilla tähdätään työllistämiskynnyksen alentamiseen ja työllisyyden parantamiseen polkematta työehtoja. Tätä työtä tehdään myös työryhmissä, joissa pyritään uudistamaan muun muassa työttömyysturvaa sekä koeaikaan, määräaikaisuuksiin ja muutosturvaan liittyviä pelisääntöjä.

 

– Työllistämiskynnyksen alentaminen voi olla perusteltua erityisesti niiden kohdalla, joiden työmarkkinoille paluu on erityisen hankalaa. Olemme esimerkiksi esittäneet, että määräaikaisuuksien perusteita voitaisiin helpottaa pitkäaikaistyöttömiä palkattaessa, kertoo johtaja Maria Löfgren.

 

Julkisuudessa on ollut esillä myös työnantajamaksujen mahdollinen alentaminen. Työeläkemaksun tasosta on kuitenkin sovittu osana työeläkeuudistusta vuoden 2019 loppuun. Työttömyysvakuutusmaksujen on oltava riittävät, jotta niillä voidaan rahoittaa pahenevan työttömyyden kustannukset. Koko työttömyysturvajärjestelmää tulisi kehittää joustavammaksi siten, että se mahdollistaisi nykyistä laajemmin työnhakijan oman aktiivisuuden työmarkkinakelpoisuutensa parantamiseksi.

 

Lisätiedot:

Puheenjohtaja Sture Fjäder, puh. 0400 609 717 Johtaja Maria Löfgren, työelämäasiat, puh. 040 568 2798

 

Linkki: http://www.akava.fi/index.phtml?s=1936&9538_m=15481