Valikko

Seurakunnat onnistuivat alentamaan toimintakulujaan vuonna 2014

27.8.2015

Seurakunnat kykenivät vähentämään toimintakulujensa yhteismäärää vuonna 2014 huolimatta siitä, että osa kiinteistä kustannuksista kuten kiinteistövero kasvoi. Seurakuntien verotulot alenivat prosentin edellisvuodesta. Seurakuntien taloudellinen tulos heikkeni kolmanneksen vuonna 2014. Yhteenlaskettu tilikauden tulos aleni 43 miljoonasta eurosta 28 miljoonaa euroon. Tilikauden tulos oli negatiivinen vähän yli kolmasosalla seurakunnista. Määrä kasvoi yhdellätoista seurakuntataloudella.

Henkilöstökulut alenivat

Toimintatuotot kasvoivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa eli reilut kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti eniten virkatodistustuottojen kahden miljoonan euron suuruinen kasvu. Virkatodistusten lunastushinnat muutettiin vuoden 2014 helmikuussa vastaamaan maistraattien hintatasoa.

Toimintakulut alenivat 9,4 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Henkilöstökulujen määrä aleni 1,5 prosenttia, ja myös osuus toimintakuluista aleni 60,5 prosenttiin. Annettujen avustusten määrä aleni 0,9 miljoonaa euroa eli noin kaksi prosenttia. Muut kulut kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla (+2,7 %). Muihin kuluihin kirjattava kiinteistövero kasvoi 1,2 miljoonaa euroa.

Verotulot alenivat hieman

Verotulot alenivat kymmenen miljoonaa euroa eli yhden prosentin. Kirkollisverotuotto aleni 20,8 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia ja osuus yhteisveron tuotosta kasvoi 10,9 miljoonaa euroa eli reilut 10 prosenttia. Verotuskulut valtiolle ja maksut Kirkon keskusrahastolle kasvoivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa eli noin kaksi prosenttia. Rahoitustoimen nettotuotto aleni 12,1 miljoonaa euroa.  Vuosikatetta kertyi 98,1 miljoonaa euroa, joka on 11,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013.

Investoinnit painuivat vajaa kahdeksan prosenttia 106,5 miljoonaan euroon. Uusinvestoinneiksi luokiteltuja investointeja tehtiin 30,0 miljoonalla, korjausinvestointeja 40,4 miljoonalla ja muita investointeja 36,1 miljoonalla eurolla.

Seurakuntatalouksista edelleen noin viidesosalla (56 srk-taloutta) oli negatiivinen vuosikate vuonna 2014. Vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia seurakuntia oli 58.

Taloustiedot perustuvat seurakuntien lähettämiin tilinpäätöstietoihin kirkkohallitukselle. Tässä seurakunnalla tarkoitetaan seurakuntataloutta eli itsenäistä seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Vuonna 2014 seurakuntatalouksia oli 295. Yksittäisiä seurakuntatalouksia oli 262. Seurakuntayhtymiä oli 33, joihin kuului yhteensä 160 paikallisseurakuntaa.

Lisätiedot:
Seurakuntien vuoden 2014 tilinpäätöstiedot
Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, kirkkohallitus, p. 050 349 6902

 

Julkaistu: 27.08.2015
Kirkon tiedotuskeskus