Valikko

Hallituksen esitys loikka ajassa taaksepäin

9.9.2015

JUKO tekee kaiken voitavansa yhdessä muiden neuvottelujärjestöjen ja liittojen kanssa, jotta maan hallituksen esittämät työelämän heikennykset torjutaan ja kohtuullistetaan mahdollisuuksien mukaan. Asiassa edetään rauhallisesti ensin Akavan ja sen perään myös muiden palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistä kantaa hakien.

Näin toteaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän pitää hallituksen esittämää 5 prosentin tuottavuusloikkaa keinoiltaan hyppynä 100 vuotta maamme historiassa taaksepäin. Hän tuomitsee sen sopimusyhteiskunnan murtamisena ja uhkana yhteiskuntarauhalle. Esitykset rankaisevat erityisesti naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöitä, jotka pitävät yllä kansalaisille välttämättömiä peruspalveluja.

 

–Palvelussuhteen ehdot ovat kokonaisuus, johon palkan lisäksi kuuluvat mm. työaika, vuosilomat  sekä perhe- ja opintovapaat. Julkisen sektorin työntekijän palkkataso on selkeästi alhaisempi kuin vastaavan koulutuksen saaneilla yksityisaloilla, joilla myös muut työnantajan tarjoavat edut ovat usein parempia. Pienempää palkkaa on neuvotteluratkaisuilla yhdessä työnantajan kanssa sovittu kompensoitavaksi pidemmillä lomilla. Jos vuosilomaan nyt kajottaisiin, se pitäisi hyvittää muulla tavoin, Luukkainen muistuttaa.

 

–Edessä ovat tarkat selvitykset siitäkin, edellyttääkö hallituksen esitysten toteuttaminen perustuslain säätämisjärjestystä. Muutos olisi merkittävä. Työlainsäädäntö on tähän asti suojannut lähtökohtaisesti heikompaa sopijaosapuolta eli työntekijää. Nyt työehtoja heikennettäisiin säädöksin yksipuolisesti työnantajan eduksi.

 

–Katsomme tarkkaan mutta rauhallisesti, kuinka tästä edetään. Keskusjärjestöt esittänevät piakkoin neuvotteluja, joissa voitaisiin tarkemmin keskustella siitä, mitä hallituksen esityksillä haetaan. JUKOlla on hyvät neuvottelusuhteet työnantajaan kaikissa sopimuspöydissä ja nyt niitä testataan olivat hallituksen esitykset millaisia tahansa, Luukkainen toteaa.