Valikko

KNT OSALLISTUU JÄRJESTÖNÄ MIELENILMAUKSEEN – JÄSENTEN OSALLISTUMINEN VAPAAEHTOISTA

14.9.2015

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton hallitus otti tänään kantaa palkansaajajärjestöjen yhteiseen mielenilmaukseen, joka järjestetään 18.9.2015 klo 11 Helsingin rautatientorilla. KNT pitää tärkeänä sitä, että palkansaajajärjestöt toimivat yhdessä ja järjestävät poliittisen mielenilmauksen sopimusoikeuden ja –vapauden puolustamiseksi ja pakottavaa lainsäädäntöä vastaan. Työ- ja virkasuhteen ehdoista yhdessä sopiminen on aina parempi tie kuin pakottaminen. KNT tukee Akavan ja JUKOn linjausta ja osallistuu järjestönä mielenilmaukseen.

Maan hallituksen viime tiistaina esittämät heikennykset koskevat myös kirkon nuorisotyöntekijöitä. Merkittävin heikennys olisi lomaoikeuden rajoittaminen 30 päivään vuodessa ja ensimmäisen sairauspäivän muuttuminen palkattomaksi. Kirkon työntekijöillä on yksityistä sektoria heikompi palkkataso. Työajaton työ ei tunne arkipyhävapaita, ylityö- ja pyhätyökorvauksia. Hengellisen työn viranhaltioita ei koske työaikalaki, mikä on huomioitu nykyisellä lomaoikeudella.

Perjantain mielenilmaus on luonteeltaan poliittinen. Mielenilmaus ei ole luonteeltaan perinteinen työtaistelutoimenpide, koska sopimuskautta on jäljellä 31.1.2017 saakka. Muutamat liitot ovat muuttaneet mielenilmauksen lakoksi. Viranhaltijoiden osalta poliittinen lakko on vastoin työ- ja virkaehtosopimusta. KNT ei lähde mukaan lakkoon.

Helsingin rautatientorin ja muihin #stop mielenilmauksiin osallistuminen on mahdollista, mikäli ne eivät häiritse työ- ja virkatehtäviä. Tukea sopimusoikeuden säilyttämiselle työmarkkinajärjestöillä ja pakottavaa lainsäädäntöä vastaan voi tehdä osoittamalla kannatuksensa sosiaalisessa mediassa olevien #stop sivustojen kautta.