Valikko

Akavan jäsenmäärä kasvaa edelleen

15.3.2016

Akavan liittojen kokonaisjäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 596 947. Kasvua edelliseen vuoteen oli 8 082 jäsentä. Lukuun sisältyy jäsenliittojen 111 730 opiskelijajäsentä, joiden lukumäärä kasvoi 476 henkilöllä. Uutena Akavan jäsenjärjestönä vuoden alussa aloitti Kuntoutusalan asiantuntijat, johon kuuluu Suomen Toimintaterapeuttiliiton lisäksi Suomen Fysioterapeutit.

Akavan koko 2000-luvun jatkunutta jäsenmäärän kasvua selittää korkeakoulutettujen lukumäärän kasvu ja jäsenliittojen aktiivinen opiskelijatoiminta.

– Akava erottuu muista keskusjärjestöistä korkeakoulutettujen asiantuntijoiden, esimiesten, johtajien, yrittäjien, ammatinharjoittajien, itsensä työllistäjien ja opiskelijoiden edunvalvontajärjestönä, toteaa järjestöjohtaja Risto Kauppinen.

 

Järjestäytymistä pidetään tärkeänä

Syitä akavalaisten järjestäytymiselle selvitettiin marraskuussa 2015 TNS Gallupin tutkimuksella. Sen mukaan 85 prosenttia alle 50-vuotiasta akavalaisista pitää ammatillista järjestäytymistä tarpeellisena. Alle 35-vuotiaista jäsenistä peräti 89 prosenttia näkee ammattiliiton merkityksen tulevaisuudessa joko kasvavan tai pysyvän ennallaan.

Tärkeimpinä ammattiliittojen tarjoamina palveluina jäsenet pitävät ammatillista edunvalvontaa, lakimiesten ja asiantuntijoiden antamaa apua, vakuutuksia ja muita etuja sekä liiton sopimustoimintaa. Myös jäsenlehtiä, liiton koulutuksia ja tilaisuuksia, yhteiskunnallista vaikuttamista ja palkkaneuvontaa arvostettiin. Erikseen kysyttynä tärkeimpänä syynä jäsenyyteen pidettiin sen tuomaa turvaa eli ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä palkka- ja työsuhdeturvaa.

– Kysyimme akavalaisilta, voisivatko he suositella ammattiliittonsa jäsenyyttä ystäville tai tutuille. Vastaajista 77 prosenttia suosittelisi omaa ammattiliittoaan, Kauppinen kertoo.

Akava teetti marraskuussa tutkimuksen TNS Gallup Forumilla alle 50-vuotiaiden akavalaisten ja villien korkeakoulutettujen näkemyksistä järjestäytymiseen. Tutkimukseen vastasi 1 000 henkilöä.

Tiedotteessa esitetyt jäsenmäärätiedot perustuvat Akavan jäsenjärjestöjen ilmoittamiin jäsenmäärin 1.1.2016.

Akavan jäsenjärjestöjen kokonaisjäsenmäärät osoitteessa www.akava.fi/jasenmaarat [http://www.akava.fi/jasenmaarat