Valikko

Kirkon neuvottelukunta hylkäsi KiKy neuvottelutuloksen

31.5.2016

Kirkon neuvottelukunta käsitteli kirkon sektorin kilpailukyky neuvottelutulosta ja päätyi hylkäämään esityksen. Neuvottelukunta totesi, että se ei voi hyväksyä, että hengellisen työn viranhaltijan työmäärää lisätään työnantajan määräämällä tavalla vuosittain 24 tunnilla lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä tai kokonaisia päiviä. Esitykseen kuului, että kokonaisia työpäiviä voitaisiin lisätä vain yksi jokaiselle vuosikolmannekselle.