Valikko

OHJEITA 24H TYÖAJAN LISÄÄMISESTÄ

28.10.2016

Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt seurakunnille yleiskirjeen jossa käsitellään mm. työajan pidentämistä 24 tunnilla, kirkon luottamusmiessopimusta ja kirkon yhteistoimintasopimusta. Yleiskirjeessä on myös ohjeita paikalliseen sopimiseen. JUKOn näkemyksen mukaisesti Kilpailukykysopimuksen eli Kiky-sopimuksen mukainen hengellisen työn viranhaltijoiden 24 tunnin työajan lisäys tulee ensisijaisesti hoitaa lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä työnantajan määräämällä tavalla normaaleina työpäivinä.

JUKOn näkemyksen mukaisesti Kilpailukykysopimuksen eli Kiky-sopimuksen mukainen hengellisen työn viranhaltijoiden 24 tunnin työajan lisäys tulee ensisijaisesti hoitaa lisäämällä päivittäisiä työtehtäviä työnantajan määräämällä tavalla normaaleina työpäivinä. 

Kilpailukykysopimuksen mukaista 24 tunnin lisäystä koskevissa neuvotteluissa on kuitenkin todettu, että hengellisen työn viranhaltijoiden 24 tunnin lisäyksen suurempia kokonaisuuksia koottaessa voidaan lisäys tehdä myös kokonaisina päivinä. Kokonaiset päivät voivat joissain poikkeustilanteissa osua myös viranhaltijan KirVESTES:n 142 pykälän 1 momentin mukaisiksi viikkovapaapäiviksi tai KirVESTES:n liitteen 9 mukaisiksi seurakuntapapin vapaapäiviksi.

Tällöin viikkovapaa jää KirVESTES:n 142 pykälän 2 momentista ja 3 momentista huolimatta poikkeuksellisesti siirtymättä. Vapaapäivän siirtymisen kannalta onkin ehdottoman tärkeää, että esimiehellä sekä viranhaltijalla on yhteinen näkemys siitä, onko vapaapäivälle osuva työ Kiky-sopimuksen mukaista 24 tunnin lisäystä, vai onko kyseessä muu työstä johtuva syy, joka estää vapaapäivän viettämisen, jolloin vapaapäivä siirtyy 142 pykälän 2 ja 3 momentin määräysten mukaan.

Hengellisen työn viranhaltijoiden vapaapäiviä koskevat määräykset on otettu virka- ja työehtosopimuksen osaksi ensisijaisesti sen vuoksi, että viranhaltijoiden työstä palautuminen voidaan taata ja näin tukea työssä jaksamista. Jos Kiky-sopimuksen mukaista 24 tunnin lisäyksestä johtuvaa työtä sijoitetaan vapaapäiville, on työt sijoitettava siten, että viranhaltija saa viikon aikana kuitenkin toisen kokonaisen vapaapäivän työstä palautumiseen. Työn teettämisessä viranhaltijan vapaapäivinä on otettava huomioon myös työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita koskevat Työturvallisuuslain määräykset.

Vaikka hengellisen työn viranhaltijat ovatkin ns. työajattomia, on jokaisen viranhaltijan suositeltavaa kirjata itselleen muistiin Kiky-sopimuksen 24 tunnin lisäyksen vuoksi teetetyt lisätehtävät, niihin käytetty aika, mahdolliset kokonaiset päivät ja erityisesti vapaapäiville osuneet kokonaiset päivät. Näin Kiky-sopimuksen 24 tunnin lisäyksestä johtuvia mahdollisia epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä on helpompi selvittää.

Kiky-sopimuksen 24 tunnin lisäyksen käyttötavoista ei tehdä paikallista sopimusta, vaan työnantaja voi käyttää työnjohto-oikeuttaan työtehtävien sijoittelussa. 24 tunnin lisäyksen periaatteista on kuitenkin hyvä keskustella yhteistoiminnallisesti.

Liitteenä joitain esimerkkejä 24 tunnin lisäyksen käyttötavoista.

1.2.2017 voimaan tuleva sopimusratkaisu sisältää myös mahdollisuuden sopia paikallisesti hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilusta (Virkaehtosopimus hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaikakokeilusta, KirVESTES 2017 liite 21). JUKO kannustaa luottamusmiehiä olemaan aktiivisia, ja avaamaan omassa seurakunnassaan/seurakuntayhtymässään keskustelun kokeilun mahdollisesta aloittamisesta.

Lue esimerkkejä työmäärän lisäämisestä: https://www.knt.fi/@Bin/140656/JUKOn%20esimerkkej%C3%A4%20Kikyn%2024%20tunnin%20lis%C3%A4yksest%C3%A4.pdf