Valikko

Kuntien ja kirkon yhteistyö kasvaa tulevaisuudessa

16.11.2016

"Kirkko ja kunta toimivat yhteistyössä alueilla, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten arjen sujuvuuteen ja elämänlaatuun", sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kirkon ja Tulevaisuuden kunta -reformin tapaamisessa Helsingissä 16. marraskuuta.

Seurakunnilla ja kunnilla on runsaasti yhteistyötä paikallisten palvelujen tarjoajina. Merkittävintä yhteistyö on kouluissa, vanhustenhuollossa, päivähoidossa, nuorisotyössä ja vammaistyössä. Jatkossa yhteistyötä tulee tehdä entistä tiiviimmin.

"Yhteistyö on aitoon kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Tämän kumppanuuden avulla on vahvistettu paikallista hyvinvointia ja identiteettiä sekä pystytty vastaamaan entistä paremmin esiin nousseisiin tarpeisiin. Kuntien ja kirkon kumppanuuden merkitys ja monimuotoisuus vain kasvavat, kun rakennamme uutta tulevaisuuden kuntaa", totesi ministeri Vehviläinen.

"Hyvä elämä edellyttää, että ihminen nähdään kokonaisena. Siksi kirkon oman tehtävän kannalta on tärkeää, että seurakuntien yhteistyö kunnan kanssa on monipuolista ja luontevaa myös tulevissa muutoksissa", sanoi arkkipiispa Kari Mäkinen.