Valikko

Akava: Vain petkuttaja väittää eläkeköyhyyden katoavan eläkeindeksin muutoksella

8.12.2016

Akavan hallitus tyrmää jyrkän yksimielisesti eläkeindeksin muutoksen, jota koskeva kansalaisaloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn torstaina. Keskiviikkona kokoontunut Akavan hallitus muistuttaa, että eläkeindeksin muutos hyödyttäisi kaikkein eniten hyvätuloisimpia eläkeläisiä. Suurimpia häviäjiä olisivat pienituloiset naiset sekä etenkin nuoret, jotka ovat nyt aloittamassa työuraansa.

– Eläkeköyhyyttä on estettävä, mutta eläkeindeksin väittäminen köyhyyden poistajaksi on suuri petkutusyritys. Indeksin muutos ei paranna eikä poista eläkeläisten köyhyyttä, mutta se söisi nuorten eläkevarat. Tämän vuoksi Akava on vastustanut eläkeindeksin muutosta alusta alkaen. Olemme saaneet myös jäsenpalautetta, jonka mukaan akavalaiset eläkeläiset eivät halua, että eläkeindeksin varjolla mennään nuorten taskuille, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Eläkeköyhyys ei lisäänny nykyisen indeksin vuoksi, eikä indeksimuutos nostaisi köyhimpien eläkeläisten kansan- ja takuueläkkeitä. Eläkeläisten ostovoima paranee nykyisenkin indeksin mukaisena. Ansiotulot kehittyvät nopeammin, mutta eläkeläisetkin saavat palkkojen kehityksestä osansa.

Akavan mielestä Suomella ei ole varaa ryhtyä kikkailemaan eläkkeiden rahoituksella.

– Eläkeindeksimuutoksen kustannukset olisivat valtavat. Muutos vaarantaisi Suomen koko eläkejärjestelmän, joka muuten rankattiin juuri maailman neljänneksi parhaaksi. Nykyeläkeläiset saavat nykyistä monta kertaa pienempiä eläkemaksuja maksaneena huomattavasti paremman eläkkeen kuin heitä nuoremmat sukupolvet tulevat ikinä saamaan, Fjäder muistuttaa.

Nuorempien sukupolvien eläkemaksujen korottaminen on perustunut eläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseen. Vuoden 2017 alussa voimaan astuva työeläkeuudistus vähensi tulevaisuuden eläkemaksujen nostopainetta, indeksimuutos taas kasvattaisi maksuja tulevaisuudessa reilusti, noin kuusi prosenttiyksikköä.

– Jos aiottu indeksimuutos rahoitettaisiin työeläkevaroista, 2060-luvulla olisimme hassanneet nykynuorten kaikki eläkevarat. Nykyisten eläkkeiden parantaminen vielä entisestään olisi sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta oikeusmurha, sanoo asiantuntija Katja Veirto.

Nykyinen eläkeindeksi takaa, että eläkemenot pystytään kattamaan myös tulevaisuudessa, tämänhetkinen eläkemaksu riittää näillä näkymin ja nuoret voivat luottaa työeläkkeeseensä. Nykyinen indeksointitapa pitää huolen eläkeläisten ostovoimasta, eläkeläisetkin hyötyvät palkkojen kehityksestä ja työeläkejärjestelmä on reilu nuorille.

Akava kehottaa maan hallitusta etsimään köyhien eläkeläisten aseman parantamiseen aktiivisesti keinoja, jotka eivät horjuta nykyistä, hyväksi havaittua eläkejärjestelmää.

Lisää aiheesta:

Akavalainen-verkkolehden artikkeli Näistä syistä eläkeindeksin muuttaminen on harvinaisen huono idea [http://www.akava.fi/akavalainen/ajassa/artikkelit/naista_syista_elakeindeksin_muuttaminen_on_harvinaisen_huono_idea]