Valikko

KELPOISUUSEHDOT PYSYIVÄT ENNALLAAN

15.12.2016

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli virkojen kelpoisuusehtoja 13.12.2016 kokouksessa. Kuluvan vuoden aikana Kirkon työmarkkinalaitos on valmistellut varhaiskasvatuksen-, nuorisotyön-, diakonia-, lähetys- ja perheneuvojan sekä perheneuvonnan johtajan virkojen kelpoisuusehtoja. KiT:n esitys oli nimekesidonnainen.

Se esitti nuorisotyön viroille, että vain nuorisotyönohjaajan virkanimikkeelle määriteltäisiin kelpoisuusehdot. Näin ollen kelpoisuusehtoja ei olisi määritelty esim. nuorisonohjaaja, erityisnuorisotyönohjaaja tai johtavan nuorisotyönohjaajan viralle. Vastaavasti KiT esitti, että lapsityön kelpoisuudet hyväksyttäisiin varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan ja lähetystyön osalta lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan virkaan.

Täysistunnossa tehtiin vastaesitys, että vaativuusehdot tulee määrittää kaikkiin niihin virkoihin, joiden pääasiallinen tehtävä on nuorisotyö. Vastaavalainen esitys tehtiin diakonian virkoihin. Vastaesitys tuli päätökseksi nuorisotyön ja diakonia virkoihin. Sen sijaan lapsi- ja lähetystyönvirkoihin vastaavaa muutosta ei tullut. Näiden virkanimikkeiden osalta paikallisseurakunta tekee päätöksen virkojen kelpoisuusehdoista.

Eri nimikkeillä oleviin nuorisotyönohjaajan virkoihin edellytetään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) tai 210 opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi-kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK).