Valikko

KirVESTES -pykälät vastaamaan uutta työaikalakia

10.6.2020 klo 16:00

Kevään neuvottelukierros oli monella tavalla poikkeuksellinen. Kirkossa ei ole kertaakaan aikaisemmin haettu neuvotteluapua valtakunnansovittelijalta. Kysymys oli vapaaehtoisesta sovittelusta, jota ei sitten lopulta tarvittu neuvottelutuloksen syntymiseen. Työaikalain soveltaminen kirkon hengelliseen työhön oli neuvottelukierroksen vaikein asia.

-Jokaisella lienee oma mielipide työajasta kirkon hengellisessä työssä. On kuitenkin niin, että työaika on laissa säädetty. Työneuvosto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta toiminnassaan riippumaton erityisviranomainen, on antanut asiassa oman lausuntonsa. Nyt kyse on siis siitä, miten työneuvoston lausuntoa tulkitaan ja uutta sopimusta sovelletaan, toteaa puheenjohtaja Ilkka Kalliokoski.

 

Työneuvosto ei ole tuomioistuin. Se ei ratkaise riitoja vaan auttaa soveltamaan ja tulkitsemaan uutta työaikalakia. Akavan kirkolliset liitot pyysivät lausuntoa Työneuvostolta. Lausuntopyynnön ei pitänyt liittyä mitenkään käytäviin sopimusneuvotteluihin, koska Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa oli yhdessä viime kesänä todettu, että työaikalain erimielisyyttä ei ratkaista sopimusneuvotteluissa. Työneuvoston lausunnon pohjalta on kuitenkin tehty uudet työaikapykälät sopimukseen, mutta soveltaminen jää paikallisesti ratkaistavaksi. Jos paikallisesti ei päästä ratkaisuun, että kuuluuko työntekijä työajan piiriin vai ei, riidan ratkaisee tuomioistuin. 

 

Liiton tehtävä on valvoa ja edistää jäsenten palvelussuhteen ehtoja. Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ovat kirkon alipalkattuja asiantuntijoita. Palkkauksen kehittäminen työajattomien osalta on varsin rajattu. Toistakymmentä vuotta on taisteltu vaativuusryhmien nostosta ja vieläkin meillä on vaativuusryhmässä 501 olevia jäseniä. Leiripäiväraha on sidottu kotimaanpäivärahaan, joten sen suuruudesta päättää verottaja. Työaikalain piiriin kuuluville työntekijöille kuuluu korvaukset ylityöstä, ilta- ja yötyöstä sekä sunnuntailisä. Ei nekään kovin suuria ole, mutta niitä on mahdollista kehittää sopimusneuvotteluissa. Kyllä niillä saa voita leivän päälle. On vaikea nähdä tilannetta, jossa työaikakorvauksiin liittyvät ratkaisut suosisivat vain pientä osaa työntekijöistä. Nyt leirityöaikahyvitystä kehitettiin siten, että pitempien leirien (yli 2 vrk 12 t) työaikahyvityksessä ei kehittynyt mikään. Muutos koskee lähinnä nuorisotyönohjaajia. 

 

-Jos leirivapaan laskennan perusteena pidettäisiin 36 tuntia, niin kahden vapaan sijaan 6 vuorokauden ja 12 tunnin mittaisesta leiristä tulisi työaikahyvityksenä antaa jo 4 leirivapaata, laskelmoi Kalliokoski. 

 

KirVESTES:n uudet työaikapykälät voivat vaikuttaa kryptiseltä. Selkokielellä ne tarkoittavat, että jos työntekijällä on työaika-autonomia, niin työn tekemien jatkuu kuten ennenkin. Tällöin työnantaja on katsonut, että työtä tehdään sellaisissa olosuhteissa, että työntekoon käytettyä aikaa ei valvota. Jos työnantajan edustaja määrittää missä ja milloin työ tehdään ja vielä valvoo työajan käyttöä, silloin työaika-autonomiaa ei ole. Näihin virkoihin tulee soveltaa työaikalakia. Tilanteet viroissa ovat todella erilaisia, joten yleispätevää kaikkiin virkoihin soveltuvaa ratkaisua ei voida antaa.  

 

-Uusi sopimus noudattaa palkkaratkaisun osalta 3,0 % korotusta sopimusaikana, mikä on yleisen linjan mukainen taso. Tähän voi olla kohtuudella tyytyväinen, vaikka kirkko ei edelleenkään kilpaile palkalla työntekijöistä työmarkkinoilla. Toisena hyvänä asiana sopimuksessa voi pitää harkinnanvaraisuuden poistumista 36 tunnin leiristä. Nyt leirivapaata ei enää tarvitse anoa, vaan se tulee automaattisesti. Kolmas hyvä asia on paljolti närää aiheuttaneiden “KIKY-tuntien” poistuminen 1.1.2021. Neljäntenä hyvänä asiana näen arkipyhälyhennyksen, joka kannustaa sijoittamaan työpanosta esimerkiksi pääsiäisviikonloppuun tai niihin pistepyhiin, jolloin monet perheet ovat vapaalla.  Ei niin paljon hyvää, etteikö jotain parannettavaa vielä olisi. Pitempien leirien työaikahyvityksessä ei kehitystä tapahtunut, joten vielä on työtä tehtävänä, summaa Kalliokoski sopimusta.

 

Lisätietoa: 

Arja Lusa, toiminnanjohtaja, arja.lusa@knt.fi 044 5958562 

Ilkka Kalliokoski, puheenjohtaja, puheenjohtaja@knt.fi 040 5471888