Valikko

Kirkon sopimusalalle neuvottelutulos

16.2.2018

Kirkon sopijaosapuolet pääsivät torstai-iltana sopuun evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018-2020. Kirkon sektorin pääsopijajärjestöt Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan Unioni ja Kirkon alat sekä seurakuntatyönantajia edustava Kirkon työmarkkinalaitos saavuttivat neuvottelutuloksen uudeksi kirkon virka- ja työehtosopimukseksi ajalle 1.2.2018-31.3.2020.

Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2018

  • 1,1 % yleiskorotus 1.4.2018 lukien
  • 108 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä

Yleisen palkkausjärjestelmän sopimuskorotukset 2019

  • 1 % yleiskorotus 1.4.2019 lukien
  • 368 euron kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä

Kertaerien maksaminen edellyttää, että työntekijällä on vähintään 5 kuukautta kestävä palvelussuhde 1.4. – 31.10. välisenä aikana siten, että palvelusuhteeseen sisältyy kesäkuu kokonaisuudessaan ja hänelle maksetaan palkkaa kesäkuulta. 

 

Toiminnanjohtaja Arja Lusa pitää tärkeänä että saavutettiin sama 26 kk:n sopimusjakso ja samat korotukset kuin muulla julkisella sektorilla. ”Kunnan ja valtion sopimusaikataulusta irrottautuminen olisi ollut kirkon henkilöstön kannalta kohtalokasta.”, arvioi Lusa. Leirityön tavoitteissa saavutettiin tyydyttävä tulos ja leirityön korvausten kehittäminen jatkuu leirityöryhmässä; työryhmälle on sovittu takarajaksi 30.9.2018.

 

Lisää neuvottelutuloksesta