Valikko

Diakonaattikannanotto

2.11.2011

KNT:n hallitus on ottanut kantaa diakonaattiin, jota kirkolliskokous käsitteli marraskuussa 2011 Turussa. Kannanotto on lähetetty kaikille kirkolliskokousedustajille henkilökohtaisesti.

NUORISOTYÖNOHJAAJAT KANNATTAVAT DIAKONIAN VIRAN KEHITTÄMISTÄ 

Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton (KNT) hallitus suhtautuu myönteisesti Kirkkohallituksen esitykseen diakonaatista, johon liitetään nuorisotyönohjaajat ja piispainkokouksen lausuntoon ammattikunnan liittämisestä perustettavaan diakonianvirkaan. Nuorisotyönohjaajien liittämiselle diakonaattiin on löydetty ekumeenisesti ja kirkkohistoriallisesti riittävät perusteet.

KNT näkemyksen mukaan on esitetty selvät perusteet sille, että vihkimysvirka on diakonian virka. Palvelussuhteesta olisi edelleen perusteltua käyttää nykyistä virkanimikettä nuorisotyönohjaaja.

Liiton näkemyksen mukaan vokaation ja ordinaation sisältävän vihkimyksen tulee olla seurakuntavirassa toimimisen kelpoisuusehto. Virkaan esitetyt oikeudet jumalanpalveluselämässä ovat perusteltuja ja palvelevat seurakuntatyön tarpeita.

Lisätietoja:  puheenjohtaja  Risto Luukkanen, puh. 040 414 9618, toiminnanjohtaja Arja Lusa, puh. 044 595 8562