Valikko

Sairastuneen työntekijän tuki paranee yhteistyöllä

25.5.2012

Uusia työkaluja työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi otetaan käyttöön kesäkuun 2012 alussa. Tärkeät merkkipaalut ovat 30, 60 ja 90 päivän kohdalla.

Työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyötä tiivistetään, jotta työkyvyn heikkeneminen voidaan tunnistaa riittävän varhain ja työkyvyttömyyden pitkittyminen ehkäistä. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2012 ja ne kannustavat selvittämään yhdessä sairastuneen työntekijän tilannetta ja työhön paluuta helpottavia työjärjestelyjä. Lakimuutokset ovat yksi hallituksen työurien pidentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä, joiden valmisteluun Akava on osallistunut aktiivisesti.

 

Työntekijän muistilista

 

30 päivää sairauspoissaoloja: Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon työntekijän sairauspoissaolosta.

 

Muista myös:

-      Voit itsekin olla yhteydessä esimieheesi tai työterveyshuoltoon, jos työkyvyttömyytesi pitkittyy. Tapaamisessa voidaan selvittää mahdollisuuksia muokata työtäsi.

 

60 päivää sairauspäivärahaa: Kela muistuttaa työntekijää työterveyshuollon lausunnon toimittamisesta. Oikeus kuntoutukseen alkaa. Kela selvittää, voisiko siitä olla apua. Huom! Voit itse hakea kuntoutusta jo aiemmin esimerkiksi työterveyslääkärin kautta.

 

Muista myös:

-       Kelan koulutetut työkykyneuvojat auttavat ympäri maan.

-      Sairauspäivärahaa on haettava viimeistään 60 päivän kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

 

90 päivää sairauspäivärahaa: Työntekijän on toimitettava Kelaan työterveyslääkärin kirjoittama lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa töissä, muuten päivärahan maksu keskeytyy. Lausunto on maksuton. Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan työkykylausuntoa.

 

Muista myös:

-      Voit asioida hoitavalla lääkärilläsi kuten tähänkin asti. Työterveyslääkäri voi luvallasi olla yhteydessä hoitavaan lääkäriisi. Työterveyslääkäri saattaa tarvita tietoa hoitosi edistymisestä.

-      Sinulla on oikeus osasairauspäivärahaan. Tämä edellyttää sopimusta työnantajan kanssa sekä työterveyslääkärin arvion, ettei osa-aikatyö vaaranna terveyttäsi ja toipumistasi.

 

Lyhyet sairauspoissaolot

 

1–10 sairauspäivää: Ota yhteyttä työterveyshuoltoon. Lääkäri arvioi hoidon tarpeen ja mahdollisen työkyvyttömyyden sekä antaa lääkärintodistuksen. Toimita se työnantajallesi, joka päättää palkanmaksusta. Huom! Useilla työpaikoilla ei edellytetä lääkärintodistusta alle kolmen päivän poissaolosta tai myös työterveyshoitaja voi kirjoittaa sen.

 

10–60 päivää: Yllä oleva uudistus koskee sinua soveltuvin osin. Kela voi maksaa sairauspäivärahaa, kun työkyvyttömyytesi kestää yli 10 päivää.

 

HUOM! Työkyvyttömyyden pidentymisen ehkäisyyn luotua toimintamallia ei voi käyttää vipuna työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. Työsopimuslain työsuhteen päättämisen perusteet ovat ennallaan. 

 

Lisätietoa www.ttl.fi/90paivaa